indekerk

Startpagina Indekerk

De studielast is gemiddeld één tot twee uur per week als je je volledig houdt aan de handleiding van de ETS-cursus. Wel houden we er rekening mee dat het vaak moeilijk kan zijn daaraan te voldoen. Het maken van de opdrachten en vragen is dan ook geen plicht. Er wordt verwacht dat je zelf voldoende inzicht hebt om daar verantwoord mee om te gaan. De tijd is kostbaar, maar ook de opleiding is kostbaar. Discipline is voor veel cursisten een hulpmiddel geworden om zich te ontwikkelen in Gods Koninkrijk.

De minimale leeftijd om ETS te mogen volgen is 15 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar en wil je ETS volgen? Dan zijn we van rechtswege verplicht te vragen naar een schriftelijke verklaring van een van je ouders. Daarin dient toestemming te worden gegeven om ETS te volgen. Neem verder contact met ons op.

Nee. Wel dien je een open houding te hebben. Je leert op drie deelgebieden: op geloofsgebied, op intellectueel gebied en op persoonlijk gebied. Op ETS willen we dat doen met en vanuit de Bijbel. Het Woord van God staat in zijn volle omvang centraal.

Ja, ze hebben minder moeite hun mening over een Bijbels vraagstuk te vormen, worden bemoedigd hun relatie met God te verdiepen en hebben geleerd kritisch te kijken naar wat zich aandient. De ervaringen van de cursisten kun je nalezen bij de aanbevelingen.

Voordelen: Je bent beter voorbereid op de omgang met Gods Woord en hebt geleerd methodisch verantwoord hiermee om te gaan. Je zult merken dat je na een vierjarige studie ETS geestelijk sterker staat.

Nadelen: ETS betekent niet vier jaar uitrusten en consumeren. Er wordt inzet en toewijding gevraagd. Zonder dat haal je het niet. Je moet je ervan bewust zijn dat je bij de ETS kiest voor een opleiding waar veel met en uit de Bijbel wordt gewerkt. Je leert ook jezelf kritisch ter discussie te willen stellen. En ETS kost natuurlijk iets, net als elke andere cursus.

Bekijk eens de online proeflessen. Daarnaast kan je naar een gratis proefles in de eerste of laatste maand van het cursusjaar op een van de locaties. In de proefles krijg je een idee van de cursus en kun je zowel met cursisten als docenten over de ETS praten. Als je een proefles wil volgen, neem dan contact op met ons.

De ETS heeft primair tot doel de gelovigen te helpen hun kennis en ervaring van het christelijke geloof te verdiepen en te bevorderen. Het ETS-diploma is niet door de overheid erkend, maar wel voor vele christelijke organisaties een groot pluspunt bij je sollicitatie. ETS doe je meestal niet voor een papiertje, maar om zelf verder te komen in je persoonlijk relatie met God. Wil je wel een erkend diploma, dan is een fulltime theologische opleiding misschien de oplossing.

Niet weg-werken, maar ermee werken. We willen met die verschillen iets doen. Wat kan ik van jou leren, wat jij van mij en wat kunnen we samen van God leren? Het komt zelden voor dat enkel één denominatie vertegenwoordigd is in de ETS-cursus. Veelal komen mensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar. In de diverse lessen die je volgt tijdens je opleiding is er dan ook ruimte voor discussie over onderwerpen met mensen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden.

De leeftijd van de cursisten is moeilijk te bepalen. Het ligt tussen de 15 en 80 jaar. De meeste cursisten zijn ongeveer 20-50 jaar oud. Deze leeftijden verschillen natuurlijk ook per studiejaar en per locatie.

De klas waarin je zit bestaat uit ongeveer 10 tot 25 mensen. De lessen zijn een mix van discussie, in groepen opdrachten maken en uiteraard ook een groot onderdeel waarin de docent aan het woord is.

Geen probleem! Je kan op een andere locatie dezelfde les gaan volgen. Meld het ons wel via het contactformulier.
Je kan er ook voor kiezen om de les in te halen via Zoom of met een doorgestuurde video.

Het komt inderdaad voor dat cursisten vanwege een laag inkomen te weinig financiële middelen hebben om ETS te volgen. Laat je in zulk een geval niet ontmoedigen, maar contacteer ons en leg je situatie aan ons voor. Vaak kunnen wij samen een goede regeling treffen.