indekerk

Startpagina Indekerk

Vanuit het bestuur van de ECV, VEG en VIANOVA

De ETS wordt van harte aanbevolen door de de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV), de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en VIANOVA.

We zijn dankbaar voor de Evangelische Toerusting School op diverse locaties in Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijk initiatief van ECV, VEG en VIANOVA. Het bijzondere ervan is dat in vier jaar de hele Bijbel doorgenomen wordt. En daar is het ons om te doen! Het Woord van God is en blijft het fundament waaruit we willen werken. De cursus is voor gelovigen heel toegankelijk en de tijd die eraan besteed moet worden is haalbaar. Eén keer in een maand komt men samen om les te ontvangen. Het materiaal is begrijpelijk geschreven op het niveau van de doorsnee gelovige. We zien dat God dit prachtige werktuig gebruikt om zijn kerk in Vlaanderen te bouwen. Samen tot opbouw van Gods gemeente!

Het bestuur van ECV, VEG en VIANOVA

Van onze cursisten

Ik zou het iedereen aanraden, en dat is zeer licht uitgedrukt, want het is eigenlijk een must om dit te doen. Het lijkt een grote inspanning om 4 jaar lang om de 14 dagen een avond naar Denderleeuw te rijden, maar het weegt niet op tegen de meerwaarde die het met zich mee brengt. Het was voor mij bijvoorbeeld een stimulans om op korte tijd de hele Bijbel door te lezen. ETS zorgt ervoor dat je bijbelkennis ruimer wordt, dat je leert linken zien van het OT naar het NT, dat je leert op een andere manier te lezen, dat je inzichten krijgt, dat er achtergronden worden getoond… en nog zoveel meer. Wat voor mij het allerbelangrijkste was en wat ik niet verwacht had van de cursus, is de groei in mijn persoonlijk leven. De cursus is niet alleen theoretisch, maar helpt je kijken hoe de Bijbel ook nu nog tot ons spreekt. Waar staan wij? Waar moeten we nog in groeien? Wat zijn onze valkuilen? Om maar een voorbeeld te geven: het boek Leviticus had ik nog nooit doorgelezen, ik vond het saai vanwege een opsomming van wetten die nu niet meer relevant zijn. Tot na de les….. Waaw wat een boek, wat een God, nu begrijp ik waarom dit boek ook vandaag voor ons belangrijk is en heb ik nog meer ontzag gekregen voor de almacht van God. Ik ben zeker van plan om de cursus nog eens opnieuw te volgen, want er zitten nog zoveel verborgen schatten in Gods Woord die ik wil ontdekken. Echt… dit moet je doen, ETS is fantastisch!

Griet Braeckman, Denderleeuw

ETS was voor mij een persoonlijke uitdaging. Op vier jaar tijd door de Bijbel gaan, is natuurlijk niet gemakkelijk. Er kruipt veel voorbereidingstijd in, maar je krijgt er ook veel voor terug. De achtergrondinformatie die je meekrijgt en het inzicht van de lectoren op bepaalde bijbelteksten zijn echt wel een groot pluspunt. Je leert om de Bijbel op een ander manier te benaderen. Voor mij was naar ETS gaan iedere maand een stukje terug naar school gaan, maar dan wel naar de bijbelschool. Ik zou het iedereen aanraden die meer over de Bijbel wil leren en die zelf een eigen mening wil vormen.

Martine Kiwambonga Sulu, Gent

ETS is een cursus die in 36 volledige cursusdagen (over vier jaar verspreid) doorheen de ganse Bijbel gaat met als uiteindelijke doelstelling niet alleen het vergroten van je bijbelkennis, maar vooral het versterken van je persoonlijke relatie met de Heer. Uiteraard is dit geen cursus waar elk bijbelvers één voor één wordt bestudeerd, maar het geeft een enorme verrijking als je later zelf aan de slag wil gaan met de Bijbel doordat je na de lessen de boeken in een ander (juister) perspectief kunt lezen. Je komt meer te weten over de achtergrond van de boeken, de thema’s die erin behandeld worden, waarom het boek geschreven is, de verklaring van moeilijke tekstgedeeltes, de verschillende theologische perspectieven en de onderlinge relatie tussen de verschillende bijbelboeken. Kortom: ETS was een heel rijke ervaring voor mijn geloofsleven en een aanrader voor iedereen die verder de Bijbel wil bestuderen.

David Goderis, Gent

Het was fijn om met zo velen uit onze gemeente en omliggende gemeenten deze cursus te kunnen volgen. De lessen werden op een hele inspirerende manier gedoceerd. Het was echt genieten om erbij te kunnen zijn: een voorrecht! Ik heb er heel erg van genoten en ga komend schooljaar weer verder. Ik heb mijn man intussen aangestoken met het ETS-virus, dus hij gaat de cursus ook volgen. Ik vind het altijd erg fijn om met Gods Woord bezig te zijn; deze cursus biedt een leidraad en ondersteuning bij het bestuderen van de Bijbel. Het gaf me opnieuw verdieping, omdat het bezig zijn en overdenken van Gods Woord altijd weer iets nieuws met zich meebrengt. Je raakt nooit uitgeleerd in Gods Woord, steeds zijn er weer nieuwe dingen te ontdekken! We hebben in de gemeente mogen ervaren dat mensen opnieuw geestelijk begonnen te groeien. De ETS-cursus geeft diepgang in je persoonlijke relatie met God, zodat de hele gemeente er enorm door gezegend wordt!

Annette Hartman, Zaventem

De cursus was voor mij enorm verrijkend, omdat je de hele dag met Gods Woord bezig bent. Ook de gesprekken voor en na de les waren zeer opbouwend. Verder vond ik dat de cursus goed gegeven was. Al betreur ik dat mijn aandacht de laatste maanden verzwakte, doordat we ons gezin een eigen zaak opstartte. Dat zorgde ervoor dat ik me minder degelijk kon voorbereiden.

Pascal Cocquyt, Gent

Hallo, ik ben Lut, gehuwd, moeder van 2 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Dit jaar volg ik mijn tweede jaar ETS. Ik volg de lessen samen met mijn dochter, die al in haar derde jaar zit. Het is gewoon schitterend, bemoedigend, leerrijk, boeiend en ook wel ontspannend om samen met zo velen (ongeveer 20 cursisten), elk met zijn eigen verlangens, het Woord van God te mogen bestuderen. Het stimuleert je in het lezen van Gods Woord en ook de vragen beantwoorden thuis geeft je inzicht in hetgeen we doorgenomen hebben. Het kost natuurlijk wel wat discipline om vol te houden en bij te blijven in het lezen van de opgelegde hoofdstukken uit de Bijbel en het handboek, naast het opzoekingwerk dat we zelf moeten verrichten. We krijgen les van twee leraren: Guido De Kegel voor het Nieuwe Testament, en Henk van Dorp voor het Oude Testament en Systematische Theologie. Elk van hen brengt zijn les op zijn manier en dat geeft een ruime kijk op Gods Woord. Ik denk dat ik soms gewoon met open mond zit te luisteren, zo boeiend is het. De tijd vliegt voorbij en soms is er tijd te kort om de leerstof nog dieper uit te spitten. Gelukkig kunnen we na 4 jaar cursus, nog altijd vrijblijvend de lessen volgen als we nog meer willen horen en leren, fantastisch toch! Ik ben nu 24 jaar christen en ga vanaf het begin naar de Evangelische Gemeente Deinze De Fontein. Toch heb ik nu door de ETS-studies de indruk gekregen dat ik delen van mijn Bijbel in al die jaren niet gelezen heb. In de les Systematische Theologie denken we na over mens-, zonde-, en verlossingsleer. Niet zo eenvoudig maar met goede begeleiding en uitleg ga je die dingen veel beter begrijpen en toepassen in je persoonlijk leven. In de lessen over het NT heb ik ontdekt, dat de Romeinenbrief de meest diepzinnige brief is die er bestaat in de wereldliteratuur. Deze brief is het hoofdmenu van het NT en tegelijk brengt zij het puurste evangelie. Als Guido De Kegel op dreef komt en in de geschiedenis duikt, dan is de tijd te kort om alles uit te leggen, spijtig. Al deze ontdekkingen bemoedigen mij om in deze wereld stand te houden en dicht bij de Heer te blijven. De belofte in Zijn Woord is, dat ons nog iets véél beters te wachten staat, iets véél mooiers, iets voor de eeuwigheid! Ik wil iedereen aanmoedigen om er eens over na te denken de studies van ETS te volgen. Maakt niet uit hoe oud je bent, het is gewoonweg verrijkend voor je hele leven. Een enthousiaste cursist

Lut Buysse, Denderleeuw

ETS is voor mij een bijzondere tijd geweest. Ik ben er aan begonnen om mij beter te weren tegen theologische, intellectuele vragen. Ook om mij als toekomstig zendeling beter toe te rusten. Dit met het idee dat het een uitgebreide bijbelstudie was, theoretisch en saai, maar dat was het geenszins! Elke les opnieuw werd het Woord meer en meer levend, ontdekte ik het karakter van God. Zijn liefde werd alsmaar tastbaarder door het langzaam openbaar worden van Zijn Heilsplan voor de wereld. Mijn verstand werd gevoed, maar het ging via mijn hart, zodat het mijn hele mens doordrong. De passie met dewelke de lessen gegeven worden is heel aanstekelijk! Zo aanstekelijk dat je aan iedereen gaat vertellen wat je geleerd hebt. Zodoende verandert het je denken, je doen, je laten en je kijk op dat nieuw gekregen leven. Zo ging ik elke keer bemoedigd naar huis, uitkijkend naar de volgende keer. Je ondergaat de opmerkelijke kracht van Zijn Woord; je ondervindt aan de levende lijve hoe de Waarheid bevrijd en Zijn liefde geneest! Als je dan ook nog de examens doet, blijft al die kennis nog beter hangen en komt het telkens terug als je in je bijbel leest, of kan je het direct opzoeken als je iets niet meer weet. Een echte aanrader dus voor iedereen die zich wil laten vormen door het Woord en de Liefde van Onze Here, naar Zijn gelijkenis.

Catherine Restiau, Berchem

Ik kreeg de folder over ETS in handen. De ondertitel: Verrijking – Verdieping – Versterking formuleerde zeer goed mijn nood. Dus schreef ik me in. September 2009 begon ik aan mijn vierde jaar ETS. Het was jammer dat dit mijn laatste jaar was. De ondertitel van ETS mag voor mij luiden: ‘vernieuwing en verwondering’. Dat is wat ik het voorbije jaar heb ervaren. De cursus Bijbelstudiemethodiek zette me ertoe aan extra tijd te nemen om in mijn Bijbel te lezen: te observeren, interpreteren en toe te passen. ETS bracht vernieuwing in mijn leven. Hoewel ik Bijbelboeken als Jesaja en Jeremia niet eenvoudig vond, mocht ik in deze werken zien hoe groot God is. Deze week las ik Psalm 18: ‘Gods weg is volmaakt. Het Woord van de Heer is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Heer, wie is een rots buiten onze God?’ (vs31-32) en ‘De Here leeft’ (vs47). Dankzij ETS kan ik belijden dat deze verzen opnieuw waarheid voor mijn leven zijn geworden. Het besef dat Gods weg volmaakt is, dat alleen zijn woord zuiver en rein is. Dat alleen Hij een perfect beschermend schild is en een volmaakte schuilplaats voor allen die bij Hem schuilen. Door verdieping te zoeken, verrijking op te doen, versterkt te worden, vernieuwing te ervaren en verwonderd te zijn over Gods Woord, zijn plan met zijn volk, zijn lankmoedigheid en zijn rechtvaardigheid, kan ik zeggen dat David in deze Psalm volkomen gelijk had. ‘Wie is God behalve de Heer?’ Niemand. ‘Wie is een rots buiten onze God?’ Niemand. Het is geweldig om te weten en te ervaren dat ‘De Heer leeft’. Overweeg je ETS te volgen? Niet twijfelen, gewoon doen!

Gilda Balemans, Berchem

Ik worstel met lezen; vooral het Oude Testament spreekt – of beter gezegd ‘sprak’ me niet aan -, maar met de ondersteuning van de ETS is dit verleden tijd! Ik begin zelfs interesse te krijgen in geschiedenis – om bang van te worden! Het systematisch doornemen van de bijbelboeken staat voor mij zeer centraal. Ik volg de ETS daarbij ook als voorbereiding de moeilijke vragen waarmee mijn opgroeiende kinderen me straks zullen bestormen. Zie er dan ook al naar uit om op een onderzoekende manier samen met hen antwoorden op die vragen te zoeken. Daarnaast vind ik het reuzeleuk om samen met verschillende mensen van onze gemeente de ETS te volgen!

Kurt Demurie, Gent

Wat mij vooral bij blijft is de liefde voor Gods Woord bij de docenten. Dat werkt aanstekelijk! Veel van de soms moeilijke bijbelboeken gingen door de ETS-cursus voor mij open. Dat wekte bij mij het verlangen om God door zijn Woord steeds beter te leren kennen! Fijn is ook dat het accent niet enkel lag bij het vergaren van kennis, maar dat telkens weer ernaar gezocht werd hoe het geleerde in ons dagelijkse leven werkelijkheid kon worden. Ik zou dus zeggen dat ETS gewoon een must is voor elke christen die God beter wil leren kennen en niet in de mogelijkheid is om dagonderwijs daarover te volgen!

Bart Biesbrouck, Kortrijk

Op dit moment ben ik bezig met een studie theologie. Op de ETS kijk ik met plezier en enthousiasme terug. Ik was al lang op zoek naar een goede begeleiding bij de Bijbel en de ETS kon die bieden. Veel stilletijdboekjes springen van de hak op de tak en daardoor miste ik diepgang. Door het cursusmateriaal van de ETS kon ik de Bijbel op een gestructureerde manier doornemen. Dat zorgde niet voor minder vragen, maar voor diepgaandere vragen.

De cursus en vooral de notities die ik tijdens de les maak, hielpen me bij mijn taken in de gemeente. Op de ETS leerde ik op een goede manier met de Bijbel om te gaan en ik denk dat dit zichtbaar werd in mijn preken, bijbelstudies en artikels. Dat de Bijbel veeleer ‘leefstof’ dan ‘leerstof’ is, is waarschijnlijk het belangrijkste aandachtspunt van de ETS. Ik merk dat ik als christen op ETS veel volwassener werd. Kortom, de ETS is voor iedereen de moeite waard.

Job Thomas, Kortrijk