indekerk

Startpagina Indekerk

Er zijn in totaal 4 ETS-cursusjaren, waarbij je elk jaar kan instromen.

Bij ETS schrijf je je elk jaar in voor 1 jaar.

Cyclus 2 — (2023-2024)

 Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. BijbelcanonInl. Nieuwe TestamentScheppingsleer (Genesis 1)
okt.1 SamuëlHandelingen 1-12Het kwaad (Genesis 3)
nov.2 SamuëlHandelingen 13-28Bekering en geloof
dec.1-2 KoningenInl. PaulusRechtvaardiging
jan.1-2 KroniekenRomeinen 1-8Roeping en uitverkiezing (Genesis 1+12)
feb.JobRomeinen 9-16Rechtvaardiging
mrt.PsalmenGalatenVerzoening en vergeving
apr.SpreukenKolossersHeiliging
meiPrediker en HoogliedFilippenzen

Eeuwig leven en geloofszekerheid

Cyclus 3 — (2024-2025)

 Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ProfetenInl. Nieuwe TestamentOmvang van de gemeente
okt.Jesaja 1-391 en 2 TimotheüsFuncties binnen de Gemeente
nov.Jesaja 40-66Titus en FilemonLevensvisie van de Gemeente
dec.HoseaJakobusDoop en ziekenzalving
jan.Joël en Amos1 PetrusViering van brood en wijn
feb.Obadja, Jona en Nahum2 Petrus en JudasDe Geest en de Gemeente
mrt.Micha1-3 JohannesVerzegeling, vervulling, Geestesdoop
apr.Jeremia 1-20Hebreeën 1-7Vrucht van de Geest
meiJeremia 21-52 en KlaagliederenHebreeën 8-13Gaven en bedieningen

Cyclus 4 — (2025-2026)

 Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. Oude TestamentInl. Nieuwe TestamentInleidingsvragen toekomstleer
okt.Habakuk en Sefanja1 KorintheGods beloften en verbonden
nov.Ezechiël 1-242 KorintheIsraël en de verdrukking
dec.Ezechiël 25-48EfezeDe volken en de verdrukking
jan.Daniël1-2 TessalonikaDe opname van de gemeente
feb.EstherInl. OpenbaringTussen dood en opstanding
mrt.Ezra en NehemiaOpenbaring 1-3Opstanding van leven of dood
apr.Haggaï en ZachariaOpenbaring 4-11Het vrederijk
meiMaleachiOpenbaring 12-22De nieuwe schepping

Cyclus 1 — (2026-2027)

 Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ThoraInl. EvangeliënInl. christologie
okt.Genesis 1-11Mattheüs 1-12Christus als Koning, Priester, Profeet
nov.Genesis 12-50Mattheüs 13-28Christus’ identificatie met Israël
dec.ExodusMarcus 1-8Christus en het koninkrijk
jan.LeviticusMarcus 9-16Christus’ sterven, opstanding, verhoging
feb.NumeriLucas 1-18Christus’ menswording
mrt.DeuteronomiumLucas 19-24Christus omgang met anderen
apr.JozuaJohannes 1-12Christus: God en mens
meiRichteren en RuthJohannes 13-21Christus en de Vader