indekerk

Startpagina Indekerk

Alhoewel Evangelische christenen het in grote lijnen met elkaar eens zijn over fundamentele geloofskwesties, zijn ze het niet altijd eens over specifieke theologische accenten en de uitwerking ervan in de praktijk. De INDEKERK-werkgroep met haar webservice van ‘Indekerk’, pretendeert niet het laatste woord te hebben over deze accenten en laat juist een diversiteit van evangelicale stemmen aan bod komen, stemmen die zich verbonden weten met de Evangelische Alliantie Vlaanderen en haar geloofsbelijdenis.

Indekerk erkent daarmee ook dat bepaalde theologische accenten

– aanvullend kunnen zijn op elkaar,

– kunnen verschillen van elkaar mede onder invloed van hun gesitueerdheid in de (kerk)geschiedenis of een eenzijdige uitvergroting van deze accenten door eigen of tegengestelde tradities.

Alhoewel de redactie van indekerk media aanbiedt van organisaties of personen die zich verbonden weten aan de Evangelische Alliantie Vlaanderen en haar geloofsbelijdenis, kan ze niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of standpunten zoals ze vertolkt worden op de conferenties, cursussen en ontmoetingsdagen of in de aangeboden teksten, audio of video.

Copyright

Het copyright van materiaal (recensies, verslagen, lesmateriaal in welke vorm dan ook) behoort toe aan de auteur van de content. Het reproduceren van de inhoud van dit materiaal mag niet gebeuren zonder toestemming van de respectievelijke auteurs. Bij overname dient verwezen te worden naar INDEKERK.