Posts Tagged 'dagboek'

Richteren 1 – Bedrog in de eerste gemeente

Gepost door:

Richteren 1 – Bedrog in de eerste gemeente

Richteren 1, Handelingen 5, Jeremia 14, Mattheüs 28

Het verslag van Ananias en Saffira, wiens namen opgeschreven staan in de vroegste christelijke verslagen omwille van hun bedrog (Hd. 5:1-11), is om verschillende redenen verontrustend. De eerste kerk dacht er in elk geval zo over (Hd. 5:5, 11). Vier opmerkingen kunnen de problemen scherpstellen:

Ten eerste garandeert een opwekking niet de afwezigheid van zonde in een gemeenschap. Wanneer veel mensen bekeerd zijn en werkelijk veranderd, wanneer velen hernieuwd worden en werkelijk de zonde ...

Lees meer →

Jozua 24 – Zij doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou

Gepost door:

Jozua 24 – Zij doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou

Jozua 24, Handelingen 4, Jeremia 13, Mattheüs 27

Toen Petrus en Johannes vrijgelaten waren na hun eerste vleug van vervolging, ‘gingen zij naar de hunnen’ (Hd. 4:23). De kerk kwam bijeen voor gebed, terwijl ze de woorden uit Psalm 2 gebruikten (Hd. 4:25-26). Ze begrepen die Oudtestamentische tekst als Gods woorden (‘Gij, Here, zijt het … die gezegd hebt …’)  door de Heilige Geest, bij monde van David (4:25).

Aan de ene kant is Psalm 2 een kroningspsalm. Eens te meer echter ...

Lees meer →

Jozua 23 – ‘Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood’

Gepost door:

Jozua 23 – ‘Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood’

Jozua 23, Handelingen 3, Jeremia 12, Mattheüs 26

Handelingen 3 bevat een kort verslag van een toespraak die onvoorbereid gepredikt wordt. (Hoewel zoals zoveel onvoorbereide preken, ook deze ongetwijfeld bestond uit delen die Petrus al eerder had gebruikt!) Er zijn veel punten van zeer groot belang.

  1. Petrus verbindt de komst van Jezus de Messias herhaaldelijk met de God van Abraham, Isaak en Jakob (3:13), met Mozes en de belofte dat God op een dag een profeet als hij zou geven (3:22, vgl. ...
Lees meer →

Jozua 22 – ‘Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees’

Gepost door:

Jozua 22 – ‘Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees’

Jozua 22, Handelingen 2, Jeremia 11, Mattheüs 25

Handelingen 2 wordt soms de geboortedag van de kerk genoemd. Dit kan misleidend zijn. In zekere zin kan de gemeenschap van het oude verbond ook terecht als kerk bestempeld worden (7:38 – NBV: ‘vergadering’; HSV: ‘samenkomst’). Toch is er een nieuwe start die begint op die dag, een start verbonden met de universele gave van de Heilige Geest, in vervulling van de Schrift (2:17-18) en ten gevolge van Jezus’ verhoging tot de rechterhand ...

Lees meer →

Jozua 20-21 – Een vervanger voor Judas

Gepost door:

Jozua 20-21 – Een vervanger voor Judas

Jozua 20-21, Handelingen 1, Jeremia 10, Mattheüs 24

Tussen Jezus’ hemelvaart en Pinksteren kwam de ontluikende kerk, ongeveer 120 leden sterk, samen en bad ze. Op een dergelijke bijeenkomst stond Petrus op en gaf de aanzet voor de actie die Matthias aanwees om Judas Iskariot te vervangen (Hd. 1:15-26).

  1. Petrus’ gebruik van de Schrift (1:16, 20) is schijnbaar wat hem tot de conclusie brengt dat het noodzakelijk is (‘Er moet dan’; 1:21) dat er iemand gekozen wordt uit de andere mannen die ...
Lees meer →
Page 10 of 49 «...89101112...»