indekerk

Startpagina Indekerk

Jesaja voor iedereen

door Raymond R. Hausoul – In de reeks Het Oude Testament voor iedereen ontsluit professor John Goldingay op een frisse en spontane manier de bijbelboeken van het OT. Het doel hierin is het om het OT voor iedereen te ontsluiten. In dit specifieke deel gebeurt dat voor de profeet Jesaja.

John Goldingay verdeelt het bijbelboek Jesaja in korte behapbare brokken die helpen om de Bijbeltekst tot zich te nemen. Op een toegankelijke manier ontsluit de schrijver deze bijbelgedeelten door ze in te leiden en te doorspekken met illustraties en verhalen uit zijn eigen persoonlijke leven. Deze helpen de lezer om beknopt in te gaan op enkele gegevens uit de bijbeltekst.

Om de toegankelijkheid en eenvoud in de uitleg van Jesaja te bewaren, overlaadt John Goldingay zijn verklaringen niet met allerlei uitlegkundige gegevens over Hebreeuwse woorden, talrijk alternatieven in de bijbeluitleg of achtergrondgegevens over de schrijver, datering of andere zaken over het Bijbelboek Jesaja. Het boek Jesaja voor iedereen blijft daardoor voor nagenoeg iedereen toegankelijk.

Deze toegankelijkheid kan inspirerend dienen om bijbelgedeelten uit Jesaja in kringen of in de persoonlijke omgang met God door te nemen. Dat is ook het kerndoel dat John Goldingay met zijn schrijven voor ogen heeft. Hierin slaagt hij prima. Voor voorbereidingen van preken of bijbelstudies is het boek minder geschikt. De voorbeelden en illustraties zijn vaak te persoonlijk gekleurd om ze hiervoor te gebruiken en de uitleg die Goldingay geeft zal voor dat doeleinde als te beknopt worden gezien. Tegelijk is dit ook niet het doel dat Goldingay met zijn reeks heeft. Zijn verlangen om het OT voor iedereen toegankelijk te maken bereikt de auteur met deze aanpak optimaal.

John Goldingay, Jesaja voor iedereen (Van Wijnen Franeker, 2021, 332 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn