indekerk

Startpagina Indekerk

Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

door Maarten Hertoghs – Eerder werden op indekerk.be al twee boeken van Lois Tverberg gerecenseerd: ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel‘ en ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus‘. Dit boek schreef Lois Tverberg samen met Ann Spangler.

De drie boeken zijn gelijkaardig in de zin dat ze de lezer meenemen in de Joodse context van de Bijbel. Ze geven alle drie een spreekwoordelijke blik achter de schermen, die verrijkend is voor hoe je de Bijbel leest. Toch hebben de boeken een verschillende invalshoek. In ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’ worden Hebreeuwse woorden of uitdrukkingen uit de Bijbel toegelicht en in ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’ worden uitspraken van Jezus van context voorzien. Voor een bredere bespreking wijs ik naar de eerder gepubliceerde recensies. Tenslotte ligt in dit boek de nadruk vooral op het discipel, leerling van Jezus, zijn. Er is hier en daar een overlap met de vorige boeken, maar dit boek is ook de moeite waarde om te lezen als je de vorige gelezen hebt.

Door de verschillende hoofdstukken heen zien we hoe de leerling leert van Jezus. Een greep uit de inhoud: De leerling zit aan de voeten van de rabbi en luistert hoe rabbi Jezus woorden uit de Tora, Neviim en Ketoeviem aanhaalt en toepast op zichzelf. Hij volgt de rabbi en leert van de rabbi hoe hij moet bidden. De jaarlijkse feesten krijgen een nieuwe betekenis door rabbi Jezus. De leerling gaat aan tafel met de rabbi, hoort hoe die de Tora toepast op een bijzondere manier en wordt onderwezen over Gods koninkrijk.

In het boek ontdekt de lezer dat de manier waarop Jezus met zijn leerlingen omgaat niet toevallig is. De culturele, religieuze achtergrond speelt een belangrijke rol. Het inzicht dat Tverberg en Spangler geven vormt een verrijking voor het begrijpen van Jezus’ omgang met zijn leerlingen. Typische woorden zoals talmoed, lechem of seder krijgen extra toelichting in grijze kadertjes.

Evenals in de andere boeken schrijft Tverberg helder en duidelijk. Dat maakt het boek geschikt voor een groot lezerspubliek. Het doel van dit boek is niet zozeer dat je meer achtergrond krijgt, maar wel dat je ernst maakt met je leerling zijn vanuit een dieper inzicht in wat discipelschap betekent. Er zijn aan het einde van elk hoofdstuk enkele vragen die je daarbij kunnen helpen of die nuttig kunnen zijn voor een bespreking in een groep.

Van harte aanbevolen!

Ann Spangler & Lois Tverberg, Zittend aan de voeten van rabbi Jezus, (Uitgeverij Toetssteen, 2017, 213 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn