indekerk

Startpagina Indekerk

Luisteren naar de taal van de Bijbel

luisterendoor Maarten Hertoghs – Van Lois Tverberg verscheen in 2014 al ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’: een boek dat de lessen van Jezus plaatst in de oorspronkelijke context en er zo meer diepgang aan geeft. ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’, een boek dat ze samen met Bruce Okkema schreef, vergroot de reikwijdte van 61 begrippen die in Jezus’ tijd gangbaar waren.

61 begrippen

De begrippen zijn onderverdeeld in acht groepen, waaronder ‘Hebreeuwse zienswijzen die ons denken verdiepen’, ‘inzichten die ons gebedsleven verrijken’ en ‘de krachtige woorden van Jezus’. Sommige begrippen klinken ons erg vertrouwd in de oren: Tora, amen of Immanuel. Het spreekt voor zich dat de meeste onderwerpen minder tot niet bekend zijn. Tal (de verfrissing van de dauw), iesja (teveel vrouwen) of kanafiem (beschermende vleugels) zijn daar voorbeelden van. Hier en daar merkte ik wat overlap met ‘Wandelen in het stof van rabbi Jezus’, maar de boeken zijn grotendeels verschillend.

Diepgang

Elk onderwerp krijgt een bespreking van twee bladzijden. De kernachtige uitleg, die overigens in zeer begrijpelijke taal opgesteld werd, nodigt uit om te lezen. De schrijvers slagen erin bij elk woord een soort venster naar de Hebreeuwse cultuur te geven. Dat betekent niet dat de woorden los hoeven te staan van onze cultuur. De link met onze leefwereld wordt ofwel uitgelegd ofwel worden we door middel van de vragen uitgedaagd om de link zelf te leggen. Het is dus niet enkel een kwestie van diepgang inzake de achtergrond of ontstaanscultuur van een woord, maar ook inzake de toepassing op ons eigen leven. Bij sommige begrippen heb ik de conclusie getrokken dat er nog een uitdagende groeimarge op mijn geestelijk leven zit! Een voorbeeld daarvan vind je op mijn blog.

Vragen voor Bijbelstudiegroepen

Er zijn voor elk van de 61 begrippen vier vragen. De eerste drie vragen worden bijna altijd op basis van een vers of enkele verzen gesteld. De kwaliteit van de vragen is behoorlijk. Ze geven over het algemeen stof tot nadenken, hoewel ik vond dat ze soms teveel insinueren om een echt open gesprek mogelijk te maken. De vierde vraag is telkens een discussievraag. Die vragen zijn meer dan eens uitdagend. Als deze ernstig overdacht en eerlijk beantwoord worden, kunnen daar interessante gesprekken uit voortvloeien. Groepen die dit boek willen gebruiken, zullen wellicht meer dan één begrip per avond kunnen bespreken.

Slotsom

De verschillende begrippen kunnen na elkaar gelezen worden, maar wellicht komen ze het meest tot hun recht als je dagelijks een begrip overdenkt. Mensen met een gezonde interesse voor Gods Woord zullen zeker uitgedaagd worden als ze dit boek lezen.

 

Lois Tverberg & Bruce Okkema, Luisteren naar de taal van de Bijbel, (Uitgeverij Toetssteen, 2015, 187 blz.)

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn