indekerk

Startpagina Indekerk

95 stellingen over het humanisme

door Wouter Van Hoof – Naar het voorbeeld van de hervormer Maarten Luther, wiens 95 stellingen zowat de ontstaansmythe van het protestantisme vormen, tracht Demaerel wat hij de huidige levensbeschouwelijke crisis noemt te omschrijven, historisch te plaatsen en te remediëren. (Vormelijk zit hij daarmee overigens dichter bij Wittgenstein, maar die heeft het protestantisme natuurlijk niet per […]

Wie Mij eet

door Maarten Hertoghs – Wie Mij eet wil ‘duizend’ creatieve geestelijke betekenissen vanuit de Bijbel naar boven spitten om gewenning aan brood en wijn tegen te gaan. Veel protestantse (en aanverwante) kerken behandelen de maaltijd van de Heer nogal stiefmoederlijk. Ook in onze evangelische kerken moeten we opletten om het ‘avondmaal’ niet te laten verworden tot […]

Open brief van Ignace Demaerel aan Dimitri Verhulst

Naar aanleiding van het nieuwe boek van Dimitri Verhulst (Bloedboek) schreef Ignace Demaerel een open brief aan de auteur. Je kan deze hier lezen. Ignace Demaerel is scherp in zijn bewoordingen: ‘Beste Dimitri, u bent een lucifer die zich met de zon wil meten’. Anderzijds zijn de aantijgingen van Dimitri Verhulst van die aard dat […]

Jezus 2.0

door Jacques Rommel – Ik heb grote bewondering voor Ignace Demaerel, vooral vanwege het feit dat hij regelmatig een column mag publiceren op de website van Knack Magazine. Ik zie steeds met belangstelling uit naar zijn uitstekende bijdragen. Hij is echt een stem in de seculiere woestijn die erin slaagt om een lans te breken […]