indekerk

Startpagina Indekerk

Jezus 2.0

jezus.indddoor Jacques Rommel –

Ik heb grote bewondering voor Ignace Demaerel, vooral vanwege het feit dat hij regelmatig een column mag publiceren op de website van Knack Magazine. Ik zie steeds met belangstelling uit naar zijn uitstekende bijdragen. Hij is echt een stem in de seculiere woestijn die erin slaagt om een lans te breken voor het geloof in God en in Jezus Christus. Zijn bijdragen worden ook intensief gelezen door andersdenkenden (dat merk je aan de soms hatelijke reacties op het lezersforum), waardoor hij een zekere reputatie heeft als opiniemaker.

Toen ik vernam dat hij een boek geschreven had onder de titel Jezus 2.0, lag ik op de vinkenslag om er de hand op te leggen. Mijn verwachtingen werden niet teleurgesteld.
Eigenlijk is het niet echt een boek, maar eerder een manifest, een pamflet zelfs, met zeer korte hoofdstukjes die de persoon van Jezus belichten. Net zoals in zijn bijdragen voor Knack is zijn aanpak ook hier zeer direct en uiterst leesbaar. Met de titel Jezus 2.0 bedoelt Demaerel niet dat Jezus aan een ‘upgrade’ toe is, maar wel onze perceptie van Hem. Precies dàt is wat de schrijver probeert te doen: Jezus Christus voorstellen als Dé Mens en God die vandaag niets aan relevantie of belang heeft ingeboet, noch voor gelovigen, noch voor ongelovigen. Het is ook een verdienste dat hij daarbij geen gram of millimeter probeert af te doen van het evangelie. Hij stelt Jezus niet voor als een gemakkelijke Jezus die naadloos past in onze postchristelijke consumptiemaatschappij. Hij probeert Jezus evenmin in te passen in ons rationalistisch denkkader, maar daagt de lezer uit om kennis te maken met de authentieke Jezus die controverse opriep, wonderen deed, in eenheid leefde met de Vader en waarlijk is opgestaan. Hij beschrijft een Jezus die radicaal is en levens verandert, ook vandaag. Wat ik ook knap vind, is dat de auteur zich niet laat afleiden van zijn onderwerp. Hij vertelt slechts weinig over de kerk en spreekt zich al helemaal niet uit voor deze of gene denominatie. Ook gaat hij niet in op argumentaties tegen het geloof en mengt zich niet in de discussie geloof of wetenschap, schepping of evolutie. Hij beperkt zich nagenoeg uitsluitend tot feiten en teksten over die Ene Persoon die het onderwerp vormt van zijn boek. Je moet dat durven en net daarin schuilt de kracht van Jezus en van het evangelie. Introduceer Jezus zoals Hij beschreven wordt in het evangelie en het wordt duidelijk dat het allemaal om Hem draait. Vroeger, nu, in de toekomst, voor gelovige en ongelovige. Hij is, zoals Demaerel zegt, incontournable of voor Vlamingen: je kunt er niet omheen, je kunt er niet onderuit.

Je leest dit boek in enkele uren uit, maar het verdient aanbeveling om er wat meer tijd voor te nemen en bijvoorbeeld telkens één of twee hoofdstukjes te lezen en ook de aangehaalde Bijbelteksten (bijna uitsluitend uit de evangeliën) op te zoeken. Ook fijn is dat er in vrijwel alle hoofdstukken enkele belangrijke citaten staan over de persoon van Jezus Christus.
Een belangrijk boek(je), uitgegeven bij een ‘mainstream’ uitgeverij, dat het geloof kan versterken en een nieuwe impuls kan geven aan christenen van allerlei achtergronden, maar dat ook uitdagend kan zijn voor agnosten en zoekenden. Absoluut de moeite waard om te gebruiken als geschenk voor mensen die nadenken over geloof of zingeving.

 

Demaerel, Ignace., Jezus 2.0 (Uitgeverij Davidsfonds, 2015, 120 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn