indekerk

Startpagina Indekerk

Geheel voor Hem (Oswald Chambers)

geheel_voor_hem_isbn_9789043522076_1_1378691281door Johan Menheere –

Oswald Chambers is mijn leven ingekomen toen ik een tiener was, misschien kan ik beter vertellen hoe Jezus mijn leven is binnengekomen, maar daar gaat dit boek niet over, wèl gaat het boek over hoe je je leven leidt als Jezus je leven binnen is gekomen.

Een moeilijk boekje

Dus lang lang geleden kreeg ik dit boekje van een dame in onze kerk, ik kende haar niet zo goed en de schrijver (Oswald dus) kende ik nog minder. Hierdoor ging het boekje eigenlijk zonder lezen meteen de boekenkast in, tussen alle andere christelijke boeken die ik al eens had gekregen. Op de tweede rij, achter mijn leuke boeken. Ik had het al moeilijk genoeg om de Bijbel regelmatig te lezen, waarom zou ik dan een boek gaan lezen wat over de Bijbel gaat?

God boeken?

Jaren later was ik eens op zoek naar een boek dat ik dagelijks zou kunnen gebruiken om met God bezig te zijn. (Guess what? De bijbel is zelf zo’n boek J) Maar goed, ik vond dit boekje terug en las erin. Ik las… en ik las… en ik snapte er de ballen van! Terug in de boekenkast! Man, dat was moeilijk… Een paar jaar geleden besloot ik om samen met een vriendin weer meer te gaan snappen van God. Ik kwam weer bij dat boekje terecht en samen probeerden we ons er doorheen te worstelen. Weer mislukte dit, maar in plaats van het terug in de boekenkast te zwieren kocht ik een tweede exemplaar zodat we beiden zouden kunnen lezen als we niet samen waren.

Ik nam het soms mee als ik op vakantie ging of ik las erin als ik genoeg moed verzamelde. Maar het bleef moeilijk. Soms denk ik wel eens dat het moeilijker leest dan een geslachtsregister.

Hold the presses!

Ho stop, dit is een boekreview… Ik moet jullie overtuigen om het te lezen. Daar begin ik nu mee:

Een tijdje geleden is dit boekje weer naar boven komen drijven, ik heb niet meer de drang om mezelf te verplichten er dagelijks in te lezen, ik ben wat milder naar mezelf toe geworden op dit vlak. Het ligt nu naast een heerlijk boekje van Max Lucado en ik wissel af. Maar er gebeurde iets vreemds. De laatste tijd als ik het lees heb ik de neiging om te denken dat ik er een beetje van snap. Op hetzelfde moment begon het lezen van de Bijbel trouwens ook leuk te worden. Dit gebeurde toen ik besloot om te leven volgens de titel van het boekje: ‘Geheel voor Hem’.

En dat is denk ik de sleutel tot dit boek. Wil je zelf leven voor Hem? Lees dan dit boekje samen mèt de bijbel, elke dag een overdenking.  Om dit boek verder proberen uit te leggen is verloren moeite, je kan het best zelf even proeven.

Hieronder het stukje van 11 juni, ik las het, ik las het nog eens, ik begreep er wat van, het sprak me aan en ik wou het delen!

Herwaarts komen

Waar zonde en zorg ophouden en jubel en heil beginnen.

“Komt tot Mij.” Matthéüs 11:28

Verlang ik te komen? Nu kan ik het. De vragen waarop het in het leven aankomt, zijn merkwaardig gering in aantal, en zij worden alle opgevangen door de woorden: ‘Komt tot Mij.’ Niet: ‘Doe dit’ of ‘Doe dat’; maar ‘Komt tot Mij.’ Als ik tot Jezus wil komen, zal mijn leven zoals het is in overeenstemming met mijn ware verlangens gebracht worden; ik zal inderdaad ophouden te zondigen, en inderdaad ontdekken dat het lied van de Heiland begint.

Zijt gij ooit tot Jezus gekomen? Let op de weerspannigheid van uw hart; ge wilt alles liever doen dan die éne, eenvoudige, kinderlijke zaak: ‘Komt tot Mij.’ Als ge inderdaad wilt ervaren wat het betekent om op te houden met zondigen, dan moet ge tot ,Jezus komen.

Jezus Christus maakt zich zelf tot ‘vrijplaats’. Let op hoe Hij het woord ‘Komt” gebruikt. Op de meest onverwachte ogenblikken fluistert de Heiland ‘Komt tot Mij,’ en ge voelt u onmiddellijk aangetrokken. Persoonlijk contact met Jezus verandert alles. Wees dom genoeg te komen en vertrouw u toe aan hetgeen Hij zegt. De houding van het ‘komen’ is dat de wil met beslistheid alles loslaat en welbewust alles bij Hem neerlegt.

‘… en Ik zal u rust geven,’ d.w.z. Ik zal u sterken. Niet: Ik zal u in bed stoppen en uw hand vasthouden en u in slaap zingen; maar: Ik zal u uit bed halen, uit de matheid en uitputting, uit de toestand van levend halfdood zijn; Ik zal u doordringen met de Geest des levens en ge zult staande worden gehouden door de volmaaktheid van levende activiteit. Wij worden pathetisch en spreken over ‘ons buigen onder Gods wil.’ Waar blijft dan de majesteitelijke levenskracht van de Zoon Gods?

Oswald Chambers, Geheel voor Hem (Kok, 2013)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn