indekerk

Startpagina Indekerk

Geheel voor Hem (Oswald Chambers)

Oswald Chambers is mijn leven ingekomen toen ik een tiener was, misschien kan ik beter vertellen hoe Jezus mijn leven is binnengekomen, maar daar gaat dit boek niet over, wèl gaat het boek over hoe je je leven leidt als Jezus je leven binnen is gekomen.

1 Korinthiërs 5 – ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur’

1 Samuel 24, 1 Korinthiërs 5, Ezechiël 3, Psalm 39 In het geval iemand 1 Korinthiërs 4 leest en daaruit zou afleiden dat er in de kerk of gemeente helemaal geen sprake kan zijn van welke regels ook – want het navolgen van regels vereist oordelen, niet? – dan biedt het volgende hoofdstuk, 1 Korinthiërs […]

1 Korinthiërs 4 – ‘Hij, die mij beoordeelt is de Here’

1 Samuël 23, 1 Korinthiërs 4, Ezechiël 2, Psalm 38 Paulus heeft de Korinthiërs in 1 Korinthiërs 3 verteld hoe ze dienstknechten van Christus niet mogen zien. Ze mogen geen enkele specifieke dienstknecht van Christus als een groepsgoeroe beschouwen, want dat zou impliceren dat andere dienstknechten minderwaardig zijn. Wanneer elke groep binnen de gemeente haar […]

1 Korinthiërs 3 – ‘Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien’

1 Samuel 21-22; 1 Korinthiërs 3, Ezechiël 1, Psalm 37 De twee uitgebreide metaforen die Paulus gebruikt in 1 Korinthiërs 3:5-15 leren in grote lijnen dezelfde les, hoewel elk ervan een speciale nuance overbrengt die niet gevonden wordt in de andere. In de metafoor uit de landbouw (3:5-9) is de Heer de landbouwer, Paulus maakt […]

1 Samuel 20 – De HERE zal tussen mij en u staan voor altijd

1 Samuel 20, 1 Korinthiërs 2, Klaagliederen 5, Psalm 36 Er zijn niet veel hoofdstukken in de Bijbel die veel ruimte wijden aan het thema vriendschap, maar 1 Samuel 20 is er een van. Strikt gesproken gaat 1 Samuel 20 natuurlijk niet over vriendschap op zich, zoals vriendschap als thema uitgewerkt wordt door een begaafde […]

1 Korinthiërs 1 – ‘De gemeente van God … geheiligd door Christus Jezus’

1 Samuel 19, 1 Korinthiërs 1, Klaagliederen 4, Psalm 35 Evangelicalen trekken regelmatig een duidelijke grens tussen rechtvaardiging en heiliging. Rechtvaardiging is Gods verklaring dat een individuele zondaar rechtvaardig is – een verklaring die niet gegrond is op het feit dat hij of zij rechtvaardig is, maar in Gods aanvaarding van Christus’ dood in de […]

1 Samuel 18 – Van jaloezie tot een bazooka voor een vlieg

1 Samuel 18, Romeinen 16, Klaagliederen 3, Psalm 34 De soort jaloezie beschreven in 1 Samuël 18 is iets vreselijks. Ze is gegrond in een lelijke zelfgerichtheid, een zelfgerichtheid die geen grenzen kent. In zijn wereld moet Saul nummer één zijn. Dit betekent dat gelijken hem niet mogen overtroeven of hij wordt jaloers. Op geen […]

1 Samuel 15 – Gehoorzamen is beter dan slachtoffers

1 Samuel 15, Romeinen 13, Jeremia 52, Psalm 31 Saul heeft al een wisselende staat van dienst. Aan de ene kant redde hij moedig de stad Jabes van de Ammonieten en legde hij een bewonderenswaardige beheersing aan de dag in het vroege gebruik van zijn koninklijke macht (1 Sam. 11). Niettemin duurt het niet lang […]