indekerk

Startpagina Indekerk

Een aantrekkelijk evangelie

door Raymond R. Hausoul – In deze beknopte publicatie van ruim zeventig pagina’s bemoedigt Tim Keller zijn lezers om zout en licht in hun maatschappij te zijn. Het boek is geschreven voor christenen in de westerse samenleving die zich afvragen hoe ze vandaag het evangelie moeten verkondigen.

Tim Keller benoemt de impact van het seculiere denken op de mens. Dit seculiere denken lukt het gemakkelijk om mensen via allerlei media en films 24/7 gewend te maken aan haar waarden en normen. In de drukte van het leven en het grote aanbod van ontspanning is het dan een geweldige uitdaging voor christenen om tijd voor God te maken en zijn waarden te zoeken. Christelijke tegenargumenten verstommen dan. Dat is het gevaar waarop Keller in deze publicatie wijst.

Tegenover deze verstomming plaatst Keller het voorbeeld van Christus om te breken met onjuiste waarden. Jezus heft zijn stem tegen het maatschappelijke denken van zijn tijd. Veel van zijn volgelingen zoeken later actief naar wegen om licht en zout in deze wereld te zijn. Vanuit die houding wil Keller christenen aanmoedigen vanuit God en zijn Woord in de maatschappij aan de slag te gaan. Hoe dat vandaag kan gebeuren, laat hij wel grotendeels onvermeld. Keller houdt het enkel bij voorbeelden uit het verre verleden, wat een nadeel kan zijn voor veel lezers van dit boek.

Als het om vandaag gaat stelt Keller vast dat de seculiere waarden geen voldoening brengen. Keller noemt deze waarden vertekeningen of vervormingen van wat God in wezen verlangt. Door zich met het evangelie en de Bijbel bezig te houden en te zoeken naar een aantrekkelijke tegenstem op de seculiere denkwijzen, kunnen christenen er zout en licht zijn. Keller pleit daarom voor een vernieuwde vorm van een catechisatie die het denken van de tijd kritisch in vraag stelt. Dat dient echter wel te gebeuren vanuit een gezond theologisch denkwerk.

In zijn benadering beseft Keller tegelijk dat het niet de bedoeling is een nieuw christelijk imperium in de westerse wereld te bouwen. Hij ziet de functie van de christen als zout en licht veeleer als doel om het bederf te weren en andere mensen te beschermen tegen waarden die niet vervullen wat ze beloven. Voor Keller is het enkel de belijdenis van het evangelie die dat laatste kan bereiken. Zij biedt een antwoord op alle verlangens. Christenen mogen er daarom over nadenken hoe ze een gezonde tegenstem in deze maatschappij laten klinken, een tegenstem die het evangelie aantrekkelijk maakt.

Tim Keller, Een aantrekkelijk evangelie: Naar een nieuwe ontmoeting met de westerse cultuur (Van Wijnen, 2021, 72 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn