indekerk

Startpagina Indekerk

Wonderen van het Koninkrijk

door Raymond R. Hausoul – In dit passioneel geschreven boek richt Martin Koornsta zich op de wonderen en tekenen in het leven van Jezus Christus. Zij vormen een aanstekelijk voorbeeld voor alle volgelingen van Jezus. Jezus demonstreert in volle heerlijkheid wat Gods verlangen is en welke geweldige genezingen mensen op aarde mogen verrichten. Op deze genezingen en wonderen van Jezus is de auteur continu in Wonderen van het Koninkrijk gefocust. In dit boek staan de positieve zegeningen van wonderen en genezingen, die op diezelfde manier als bij Jezus ook vandaag nog door christenen teweeg kunnen worden gebracht, voorop.

Deze aanpak zorgt er tegelijk voor dat de moeilijke vragen rondom genezing minder aan bod komen. De schrijver erkent dit en kiest bewust voor deze aanpak, omdat hij zich niet verliezen in allerlei theologische discussies en spitsvondigheden op dat gebied. Hij wil zich richten op een theologie van de relatie, waarin het voorbeeld van Jezus Christus centraal staat.

Zo vermeldt Koornstra dat veel van de moeilijke vragen rondom God, ziekte en genezing vooral door het OT bij mensen worden opgeroepen. De gedachte dat God liefde is en niet te verbinden is met ziekte en leed, wordt door de oudtestamentische schrijvers nog onvoldoende helder gezien. Daardoor kan men bij het lezen van het OT een vertekend beeld van God krijgen. Het OT beschrijft de achterzijde van God, waarin het gevaar van verkeerde Godsopvattingen schuilt. Koornstra wil zich daarom voor een goed beeld van Gods omgang met ziekte en genezing op het getuigenis van Jezus richten. Alleen Jezus is namelijk het ware beeld van God (p.55-56). Door zeven wonderen van Jezus uit te kiezen en afzonderlijk te bespreken, schetst de schrijver een model van hoe genezing vandaag nog steeds werkt. De bespreking van deze zeven wonderen bevat het grootste deel van het boek (p.65-222). Achtereenvolgens is er aandacht voor de wonderen bij: (1) de bloedvloeiende vrouw; (2) de epileptische zoon; (3) de wonderbare broodvermenigvuldiging; (4) de blinde man bij Betsaïda; (5) de overleden zoon van Naïn; (6) Petrus’ wandelen op het water; en (7) de verlamde man.

De manier waarop Koornstra deze wonderen bespreekt is kleurrijk en illustratief. Wie met de toegankelijke preekstijl van Koornstra vertrouwd is, ziet die preekstijl bij het lezen terug. Doorspekt met verrukkelijke humor en uitnodigende opmerkingen weet de auteur zijn lezers te boeien. Tegelijk zorgt die stijl ervoor dat sommige uitspraken, die Koornstra vanuit de wonderen doet, minder diepgang en onderbouwing hebben. Zo blijft bijvoorbeeld onduidelijk wat Koornstra nu als de oorzaak van de genezing of het wonder ziet. Aan het begin van het boek wordt er gekozen om genezingen en wonderen te verbinden met het geloof. Waar geloof is, gebeuren wonderen. Waar ongeloof is, gebeuren er geen. Dit komt sterk naar voren in de inleiding en de eerste twee wonderen die de auteur beschrijft. Bij de beschrijving van het vierde wonder (de blinde man in Betsaïda) wordt vervolgens op de invloed van de ongelovige omgeving (p.139-140) en op Gods specifieke plan met de zieke gewezen (p.141). Dit zorgt voor onduidelijkheid met betrekking tot de vraag in hoeverre het geloof, waarop Koornstra eerder wees, werkelijk bepalend is.

Hoewel de schrijfstijl van Koornstra mijn hart raakt, zou ik vanuit deze opmerkingen graag meer systematische reflecties over de wonderen van het koninkrijk willen zien. Niet alleen voor wie denkt dat Jezus’ latere volgelingen in tijden kwamen waarin minder genezingen leken te gebeuren, zijn zulke diepere reflecties uiterst belangrijk. De theologie van de relatie mag niet te snel aan deze hartsvragen voorbijgaan, anders neigt zij een theologie van de ontwijking te worden.

Concluderend stel ik vast dat Koornsta een zeer motiverend en meenemend boek heeft geschreven dat velen zal uitdagen zich in hun leven te laten inspireren door Jezus. Zij mogen in de voetsporen van Jezus gaan en zich in zijn krachtige Naam uitstrekken naar tekenen en wonderen. Dat is het hoofddoel van dit boek en daaraan wordt perfect voldaan. Het zal menig lezer opnieuw verliefd maken op Jezus Christus en in vuur en vlam zetten om dat te doen wat Hij opgedragen heeft: ‘Geneest de zieken’ (Mattteüs 10:8). Zoals de achterflap zegt: ‘Jezus stuurt ons eropuit om hemelse ingrepen te verwachten en namens de Koning wonderkracht uit te delen. Ook jou!’ Vanuit die uitdagende woorden is dit boek een uitnodiging aan iedereen die het avontuur in Gods koninkrijk rondom genezing en wonderen wil aangaan.

 

Martin Koornstra, Wonderen van het Koninkrijk, (Royal Mission, 2017, 248 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn