indekerk

Startpagina Indekerk

Vreemde vogels

door Niels Vandereyken – Het boek Vreemde Vogels ontstond als een weergave van een reeks preken die Stefan Paas en Gert-Jan Roest hielden in Via Nova, een vrij jonge kerk in Amsterdam. De schrijvers wisselen elkaar af in een aantal boeiende overdenkingen vanuit 1 Petrus. Hoewel de preken specifiek gebracht werden voor hun eigen context, hebben ze in de herwerkte versie in boekvorm een ruimer publiek op het oog. Daarmee doen ze recht aan de brief zelf die rondgestuurd werd om uiteindelijk door verschillende groepen van christenen gelezen te worden. Met veel oog voor de context van de oorspronkelijke hoorders maken Paas en Roest een heldere vertaalslag naar christenen in Nederland en België die zich gemakkelijk kunnen identificeren met de eerste lezers van de brief. Vragen over leven als vreemdelingen in een multiculturele samenleving, wat je doet als je (plots) een minderheid bent, hoe je je identiteit en geloof als christen uitleeft in een maatschappij waar ieder zijn eigen mening heeft, de spanning tussen gemeenschap en individu, hoe je je opstelt als je in het nauw gedreven wordt en wat het betekent om integer overeind te blijven. Daarbij laten ze de beelden die Petrus gebruikt opnieuw spreken: de kracht van Christus’ opstanding, vreemdeling zijn, vrijgekocht en heilig leven, levende stenen, koninklijk priesterschap, getuigen, doop als een gebed om een rein geweten, Gods kudde. Het klinkt fris, enthousiast, doorleefd, uitnodigend.

Het enthousiasme over de brief en de relevantie voor christenen nu komt helemaal tot zijn recht in de weergave van de preek en de gesprekvragen om verder met de aangestipte onderwerpen aan de slag te gaan. Ook al gaan alle preken over dezelfde brief en zijn er thema’s die terugkomen, toch krijgt het door de verschillende aanpakken steeds een ander jasje. De toespraken zijn aangenaam met woordspelingen, eren de context, brengen de woorden dichtbij met voorbeelden van hier en geven praktische handvaten om de woorden zelf te gaan leven. Want daar ging het Petrus ook om.

Leven als vreemdelingen, een minderheid kan gepaard gaan met angst, vluchtgedrag of juist grijpen naar macht. Paas en Roest bepleiten met Petrus de vreugde van de opstanding, een juist begrip van je positie als vreemdeling en het uitleven van je identiteit als mensen door God uitgekozen, de maatschappelijke taak van koningen en priesters, vechten of vluchten, de mogelijkheden die lijden biedt om te groeien en te vertrouwen en wat voor leiders Petrus voor ogen heeft.

Het verrassende van Jezus zelf spreekt boekdelen en nodigt uit om een leven te leiden waar Jezus Heer is. Met dit boek geven de schrijvers een duwtje in de rug om eerste en verdere stappen te zetten.

Je kan met deze boodschap aan de slag door het boek samen met 1 Petrus te lezen, voor verdere overdenking in groep of alleen. Maar ook qua vorm geeft het ideeën voor anderen die ook vanuit 1 Petrus preken.

 

Stefan Paas & Gert-Jan Roest, Vreemde Vogels, Bijbelstudies over 1 Petrus, (Boekencentrum, 2017, 91 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn