indekerk

Startpagina Indekerk

Vader Ten Boom

door Filip De Cavel – Vader Ten Boom: Man van God is een heruitgave van Vader Ten Boom: man Gods uit 1979. Corrie ten Boom is geen onbekende binnen de evangelische beweging. Ze was een gevierd nationaal en internationaal spreekster die de wereld verwarmde met haar getuigenissen over haar leven met God. Maar dit boek gaat over haar vader Casper.

Corrie schrijft over haar vader, maar schrijft tot ons. Corrie blijft zo dicht bij haar belangrijkste bediening, die van evangeliste die voortdurend wijst op een God die in alles nabij is. Zo kan je dit portret beschouwen als een stichtende biografie vol levenslessen en Bijbelse wijsheden die haar herinneringen aan haar vader vergezellen. En de belangrijkste les verschijnt reeds aan het begin: Dezelfde God die mijn vader tot een zegen maakte, kan jou tot een zegen maken (p. 15).

Het belang van ‘dezelfde’ God kan niet genoeg benadrukt worden en dat merk je ook in hoe Corrie de focus voortdurend plaatst op haar stamboom (overgrootvader Gerrit, grootvader Willem, vader Casper). Het is Corrie’s manier om te wijzen op de God van het verleden, het heden, en de toekomst.

Ik laat u zelf ontdekken wat voor gelaagde man Casper was. Hoe zijn liefde voor het volk van God, de Joden, hem aanzette tot gebed en verzet. Maar Corrie zet hem ook eerlijk en nuchter neer en dat ervoer ik als verfrissend. Geen verbloeming van moeilijkheden of worstelingen, maar een eerlijk portret waar de ‘man van God’ vooral moet begrepen worden als een ‘man die God nodig had en Hem toebehoorde’. Daarin valt op dat Corrie wat betreft het citeren van de Bijbel vooral de Psalmen aan het woord laat, op enkele uitzonderingen na. En Psalm 91 nog het meest.

Ik laat u met een citaat die me het meest heeft geraakt: ‘vader had levenskunst.’ Casper en zijn vrouw Cor hadden het niet breed, maar dat weerhield hen niet om volop in het leven te staan. Als verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog, als internationaal erkend horlogemaker, als wereldburgers. Ze verstonden de kunst om te leven binnen het grotere verhaal van God en daarbinnen hun rol te spelen. Zo werd Casper geïnspireerd door zijn voorvaderen, en zo gaf hij die inspiratie op zijn beurt door aan zijn kinderen, waaronder Corrie. En nu is het aan de lezer om zich te laten inspireren. Van harte aanbevolen.

Corrie Ten Boom, Vader Ten Boom, (Uitgeverij Gideon, 2021, 160 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn