Posts Tagged 'christelijk leven'

True Worship (Vaughan Roberts)

Gepost door:

True Worship (Vaughan Roberts)

true_worshipdoor Johan Menheere –

Ow yes, een boek over worship. En dan één dat in zijn titel al claimt de juiste visie hierover te hebben.  Spannend…

Het werd me aangeraden door twee mensen die, net als ik, een doorgaans conservatieve kijk op zaken hebben, dus ik verwachtte ook te lezen wat ik ...

Lees meer →

Leven na de Genadeklap (Arie De Rover)

Gepost door:

Leven na de Genadeklap (Arie De Rover)

9200000009086980door Filip De Cavel –

Dit is het soort boek dat tot zijn recht komt in de schoot van een weekend met de kerk of een groep gelijkgestemden. De inhoud, gelardeerd met de persoonlijke ontboezemingen van de auteur, kan zo een klimaat scheppen van vertrouwen en openheid om de ideeën ...

Lees meer →

De Vrijgevige God (Tim Keller)

Gepost door:

De Vrijgevige God (Tim Keller)

vrijgevige_goddoor Filip De Cavel –

Het devotionele commentaar op de verloren zoon (Lucas 15), ‘Eindelijk Thuis’ van  Henri Nouwen, zal voor vele lezers als maatstaf gelden en misschien daardoor aan nieuwe gelijksoortige uitgaven geen aandacht willen schenken. Tim Keller’s “De Vrijgevige God” verdient echter wel deze kans.

Preek in ...

Lees meer →

Hartelijk geTALENTeerd (Paulien Vervoorn)

Gepost door:

Hartelijk geTALENTeerd (Paulien Vervoorn)

hartelijk-getalenteerd---paulien-vervoorn[0]door Raymond R. Hausoul –

Wie ben ik? Wie ben ik alleen, wie ben ik in de groep en wie ben ik voor God? Hoe weet ik nu wat mijn talenten zijn en hoe zet ik die in? Wat betekent het voor mijn dagelijks leven dat ik geboren ben in Gods familie? Wie legt mij nu eens gemakkelijk maar haarfijn uit wat geestelijke groei voor mijn leven kan ...

Lees meer →

Ooit Evangelisch (O. de Bruijne, P. Pit, K. Timmerman)

Gepost door:

Ooit Evangelisch (O. de Bruijne, P. Pit, K. Timmerman)

ooit-evangelisch-9789043516846door Raymond R. Hausoul –

Wie denkt dat enkel traditionele kerken kerkverlaters kennen, komt tot een tegenoverstelde conclusie bij het lezen van het boek Ooit evangelisch, dat Otto de Bruijne, Peter Pit en Karin Timmerman in maart 2009 bij uitgeverij Kok te Kampen publiceerden. Hun reactie? Ook evangelische kerken kennen het fenomeen van kerkverlating. Het is goed om ...

Lees meer →