indekerk

Startpagina Indekerk

Struikelblokken

door Maarten Hertoghs – “We hoeven niet meteen alles te begrijpen en het mag best schuren.” Dat is het uitgangspunt van schrijvers Romkes en Siebesma. De Bijbel is geen hapklare brok tekst. We komen er gedeelten in tegen die moeilijk te verteren zijn. In een tijd en een maatschappij die verlangt naar voorgekauwde recepten, is de ontegensprekelijke spanning die bepaalde teksten oproepen voor velen iets wat op de maag blijft liggen.

We moeten lastige thema’s niet uit de weg gaan, stellen de schrijvers in het voorwoord. En ze stellen dat we niet te snel naar deskundigen dienen te grijpen. De uitdaging van het boek: “Probeer eens te kijken hoe ver je, eventueel met wat extra informatie, op eigen kracht geraakt.” 

Acht thema’s raken Romkes en Siebesma aan. De thema’s zijn in die zin goed gekozen dat ze allemaal een struikelblok kunnen zijn. Zo is er bijvoorbeeld een thema dat gaat over onbegrijpelijke teksten, een thema over geloof en wetenschap en eentje dat als titel ‘Dat is toch niet eerlijk’ draagt. Elk thema heeft een algemene inleiding waarin het onderwerp scherp gesteld wordt. Er zijn ook telkens een aantal handvatten die je kunnen helpen om het thema op een gezonde manier te benaderen. Dit wordt gevolgd door een Bijbelstudie (uitgeschreven op ongeveer vijf bladzijden) met bijbehorende gespreksvragen. En dan een Bijbelstudieschets over een ander Bijbelvers inclusief een reeks, meestal vragen, ‘om over na te denken’.  

Ik moet toegeven dat ik vooral de handvatten heel fijn vind. De vragen bij de Bijbelstudies of Bijbelstudieschetsen zijn eerder bedoeld om te behandelen in een kring of Bijbelstudiegroep en blijven toch (naar mijn aanvoelen) al te vaak op het niveau van letterlijk uit de tekst te halen antwoorden. Vanuit de bedoeling van het boek verwachtte ik toch meer vragen die naar een dieper niveau peilden. 

Dit bijbelstudieboekje is een meerwaarde in de zin dat het probeert om het spreken over lastige kwesties toegankelijk te maken voor Bijbelstudiegroepen. Vaak blijven dat soort boekjes op een verteerbaar niveau. De insteek hier is net om dat gemakkelijk verteerbare te verlaten en de spanning op te zoeken. Het kan wel gezond zijn voor een groep om ook dit soort thema’s aan te snijden… de voorwaarde om dit te doen lukken, zal wel zijn dat mensen open durven communiceren over hun twijfels, hun vragen, hun …

Van harte aanbevolen.

Age Romkes & Pieter Siebesma, Struikelblokken. Bijbelstudies over lastige teksten (Boekencentrum, 2018, 116 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn