indekerk

Startpagina Indekerk

Spectaculaire zonden

spectaculaire-zondendoor Ignas Cocquyt –

De ‘uitdagende’ titel vat de inhoud van het boek en de bedoeling van John Piper kernachtig samen.
Is God onrechtvaardig en liefdeloos als Hij het lijden, dus ook het lijden van onschuldigen, toelaat? Het boek biedt ons een rondgang door de Bijbel, waarbij het ‘mysterieuze’ samengaan van ons onverantwoord handelen, onze zonden, enerzijds en Gods soevereine controle daarover anderzijds worden belicht en verklaard. God maakt juist gebruik van onze zonden, waarvoor wij verantwoordelijk zijn en door God ten volle verantwoordelijk geacht worden, om Christus te verheerlijken!
“Jezus Christus werd vermoord. Dat was de meest spectaculaire zonde, die ooit werd begaan” (blz. 7). God liet het kwaad meewerken om het kwaad te overwinnen.
Dit boek is geschreven om een visie op God te ontwikkelen die ons niet in de steek zal laten in slechte tijden, verschrikkelijke tijden die christenen elders in de wereld treffen, maar die vroeg of laat ook christenen in de verwende westerse wereld zullen raken. Indien we geen levensbeschouwing hebben, die het hoofd kan bieden aan het grote kwaad en de niet aflatende pijn, die ons kunnen treffen, toegelaten door God én onder zijn controle en toch niet in strijd met zijn liefde voor ons, zullen we bezwijken onder zelfmedelijden of woede. Als we willen volharden, verdragen, geloven en hopen, dan is het nodig dat we de spectaculaire zonden in de geschiedenis zien zoals God ze ziet.
Mede aangemoedigd door Joni Eareckson Tada, die op de achterflap het lezen van het boek van harte aanbeveelt, ging ik de confrontatie aan om een antwoord te krijgen op de volgende vier vragen:
1. Waarom wil God dat wij weten dat Hij heerst over de zonde ?
2. Waarom beteugelt God het kwaad niet vaker ?
3. Hoe kunnen we geloven en vreugde beleven in de ernst van de laatste dagen ?
4. Hoe wordt Christus verheerlijkt in een zondige wereld ?
Ook op vragen als:
De opstand van Satan, waarom en hoe kon dit gebeuren ? Waarom heeft God Satan niet weggeveegd ? Hoe kan het kwaad in Gods plan opgenomen zijn op zo’n manier dat God toch niet zondigt ? Enz.
Gods Woord geeft antwoorden, geen gemakkelijke antwoorden. Niet al onze vragen worden beantwoord, maar we kunnen verder leven met de verzekerdheid dat “God is liefde en in Hem is in het geheel geen duisternis”. Zo vind je in hoofdstuk 4 ‘De rampzalige ongehoorzaamheid van Adam en de overwinnende gehoorzaamheid van Christus’ een origineel, exegetisch verantwoord naspreken van de inhoud van Romeinen 5: 12-21.
Hoofdstuk 5 bespreekt het verband tussen de hoogmoed van Babel en de verheerlijking van Christus en hoofdstuk 6 bekijkt Gods soevereine handelen in de vele, ogenschijnlijke omwegen in ons leven. In hoofdstuk 7 toont de schrijver waarom God vanaf het begin zelf koning wilde zijn om vervolgens in de loop van de geschiedenis van Israël over te gaan op een menselijk koningschap, dat er gekomen is door rebellie tegen God. Tenslotte lees je in hoofdstuk 8 hoe God de zonde overwon door de zonde.
Dit boek heeft me geholpen om God beter te leren kennen en zal ongetwijfeld ook veel toekomstige lezers hierin helpen.

‘Als het gaat over de Holocaust en andere verschrikkingen, nemen velen van ons aan dat Gods handen gebonden zijn, en dat Hij met zijn rug tegen de muur staat. John Piper laat vanuit de Bijbel een ander beeld zien, dat je hart zal versterken, je geloof ondersteunen en je begrip van de grootheid van Gods alleenheerschappij zal verdiepen.’ (Joni Eareckson Tada)

 

John Piper, Spectaculaire zonden, hun wereldwijde betekenis voor de verheerlijking van Christus, (Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2013, 104 blz.).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn