Indekerk studiedag (Het koninkrijk van God)

Inschrijvingen open

Het Koninkrijk van God: Wat is het? Wat bedoelde Jezus precies met het Koninkrijk? Wat verstonden de kerkvaders onder het Koninkrijk? Wat verstaan moderne theologen onder het Koninkrijk?

Deze studiedag zal een erg boeiend thema belichten, waar veel verwarring en vragen over zijn.

Voor u zal er ongetwijfeld een heel nieuwe wereld opengaan, waarin u Gods Koninkrijk wellicht helemaal anders gaat zien dan tot nu toe… We willen vanuit Gods Woord inzichten krijgen.

Reserveer daarom alvast deze deze datum in je agenda en schrijf je in.

Lezingen:
1. Het Koninkrijk van God vanuit het NT
2. Wat verstonden de kerkvaders onder Gods Koninkrijk?
3. Actuele vraagstukken rondom het Koninkrijk van God te bespreken (Kingdom now en andere).

Zaterdag 23 april 2022
ECV Boom, Beukenlaan 54 in 2850 Boom
Sprekers: Gie Vleugels en Guido De Kegel
Inschrijving is noodzakelijk
Gratis toegang, collecte voor de onkosten