indekerk

Startpagina Indekerk

Oog in oog met Jakob

door Jacques Rommel – Mijn eerste reactie toen ik dit boek in handen kreeg was tweeslachtig. Ik dacht namelijk dat ik alles al gehoord en gelezen had over Jakob. Meer zelfs, ik had me ooit zelf al gewaagd aan preken over deze man, mijn naamgenoot. Een interessant figuur, zoveel is zeker. Veel van wat over hem geschreven is in de Bijbel is niet zo positief. Jakob is eerder beroemd – of berucht – om zijn slinkse streken dan om zijn geestelijke integriteit. Maar toch, ik heb geleerd dat je uit de Bijbel altijd weer nieuwe dingen kunt leren en ben met goede moed begonnen aan dit boekje van Gerrit Vink.

Laat me maar meteen bekennen dat ik me niet beklaagd heb. In twintig hoofdstukjes, verdeeld over ongeveer 190 pagina’s, behandelt de auteur alle belangrijke mijlpalen in het leven van deze aartsvader. Daarbij wordt ruim stilgestaan bij zijn relaties met zijn familieleden: Ezau, Isaak, Rebecca, Laban, Lea, Rachel en de God van Israël. Vooral die laatste relatie wordt schitterend belicht. En  dat is bij uitstek het boeiende in de geschiedenis van Jakob. Hoe staat hij tegenover God? Maar veel belangrijker, en nog veel boeiender: hoe staat God tegenover Jakob?
Net daar ligt de rijkdom en de schoonheid van dit boek. De auteur laat zien dat Jakob in Gods ogen kostbaar is en ondanks zijn in het oog springende fouten en zwakheden een uitverkoren instrument in de heilsgeshiedenis. Niet voor niets is de ondertitel van dit werk ‘De triomf van Gods genade’. Het eindigt ermee dat Jakob een nieuwe naam krijgt: Israël. Wat zoveel betekent als ‘Strijder met God’. Zijn hele leven heeft Jakob God eerder in de weg gelopen, maar op enkele cruciale momenten is God toch op zijn weg gekomen en die ontmoetingen hebben hem danig gevormd.

Een ander aspect dat ik enorm heb geapprecieerd waren de vele fijne observaties en details, die dingen waar een mens snel overheen leest, maar die toch diepe geestelijke betekenis blijken te hebben. Gerrit Vink observeert goed en weet ook de ervaren lezer regelmatig te verrassen. Het boek leent zich dus uitstekend voor een eerste kennismaking met deze aartsvader, maar zal ook de meer doorwinterde lezer prima weten te boeien. Het is bovendien goed geschreven en leent zich net zo goed tot het uitlezen in één ruk (bijna onweerstaanbaar) als tot het doornemen per hoofdstuk in de stille tijd of in bijbelkringen. Na elk hoofdstuk volgen enkele overdenkingsvragen.

Slechts één ding is jammer: er bestaat nog een boek van een andere auteur met exact dezelfde titel. Maar laat dat geen bezwaar zijn om oog in oog te gaan staan met Jakob.

Gerrit Vink, Oog in oog met Jakob, (Uitgeverij Het Zoeklicht, 2017, 185 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn