indekerk

Startpagina Indekerk

Jakobus. The Message in het Nederlands

“The Message in het Nederlands” (uitgegeven bij Gideon) is opgevat als een vertaalstijl die nauw wil aansluiten bij de oorspronkelijke tekst, door deze zo te hertalen in het Nederlands dat je de zin en stijl van de auteur opnieuw herkent. Het gaat dus niet om een ouderwetse woord-voor-woord vertaling, die vrij houterig overkomt en de indruk geeft dat de Bijbelschrijvers juristen waren. Ik vroeg me af of de vertaling slaagt in haar opzet? Ik citeer enkele verzen en u mag zelf beoordelen:

Zodra je lichaam en geest van elkaar scheidt, houd je een dood lichaam over. Scheid geloof en daden van elkaar en je hebt hetzelfde eindproduct: een lijk (2:26).

Een laatste woord aan jullie, arrogante rijken: Leer wat klaagliederen uit je hoofd. Jullie zullen emmers nodig hebben om alle tranen op te kunnen vangen als de boel ineenstort. Jullie geld is zwart en jullie mooie kleren stinken. Jullie overdadig luxe leven verkankert jullie ingewanden en maakt jullie levens van binnenuit kapot. Jullie dachten misschien dat jullie rijkdommen opstapelden, maar in werkelijkheid stapelen jullie aanklacht op aanklacht. (5:1-3)

Het is heerlijk om het boek Jakobus zo vertaald te zien. Op deze manier wordt duidelijk hoe scherp Jakobus schrijft. Je kan het eerste hoofdstuk gratis lezen: The Message. De voetnoten bij de tekst werden geschreven door Raymond R. Hausoul en bieden inzicht in de relatie tussen de vertaling en de oorspronkelijke Griekse tekst van Jakobus. Ze bevatten diverse kleine goudkorrels.

Van harte aanbevolen!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn