indekerk

Startpagina Indekerk

Jezus ontdekken, aanbidden en uitstralen

Jezus ontdekkendoor Raymond R. Hausoul – Jos Douma wil zijn lezers met deze trilogie in relatie brengen met de unieke Persoon van Jezus Christus brengen. Als predikant in de gereformeerd-vrijgemaakte Fonteinkerk in Haarlem en docent spiritualiteit aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven, weet hij dit op een voortreffelijke manier doordacht en toegankelijk te bewerkstelligen. In zijn trilogie kent elk deel een eigen karakter en focus op Jezus en wordt daar vanuit een brede waaier aan korte toegankelijke overdenkingen over gereflecteerd. In dit alles wil Jos Douma slechts één ding bewerkstelligen: de Messias centraal zetten en Hem opnieuw onder de aandacht brengen van de christenen. Het moet in het geloof helemaal om Jezus Christus gaan. Toen Jos Douma in 2000 promoveerde op een dissertatie over prediking en spiritualiteit, bekroop hem het gevoel dat hij zichzelf te veel op de Geest had geconcentreerd en te weinig op Jezus. Niet de Geest, de kerk, het verbond of de vergeving van zonden staat echter in het centrum van Gods schepping. In het centrum staat Jezus en daarmee dient Hij in het middelpunt van het hart van elke christen te staan.
De drie delen zijn dan ook geschreven om doelgericht meer van Jezus te mogen zien en Hem een grotere plaats in je geloof en leven te geven. Je kunt ervoor kiezen de trilogie alleen door te werken of samen in een kring te bespreken.

Jezus aanbiddenHet eerste deel (Jezus ontdekken) concentreert zich op de uniekheid van Jezus binnen de triniteit en staat drieëndertig dagen stil bij de grootheid van Jezus. Het boek is opgebouwd op basis van de triniteit en beweegt zich van de Vader naar de Zoon en vervolgens naar de Geest. Alle aandacht blijft daarbij op de Zoon gericht. Jos Douma wil dat zijn lezers vanuit de Zoon naar de Vader en de Geest leren te kijken. Wie de Zoon namelijk verliest, krijgt namelijk met de tijd een vertekend beeld van de Vader en de Geest.

Het tweede deel (Jezus aanbidden) bouwt verder op het eerste en besteedt veertig hoofdstukken aan de namen, deugden en het karakter van Jezus. Zij helpen de lezer om Jezus gericht te aanbidden in de stille intieme tijd die de gelovige met God in zijn binnenkamer mag kennen. Terwijl een overdenking in het eerste boek ongeveer vier pagina’s omvat, neemt een overdenking in het tweede boek slechts twee pagina’s in beslag.

Het deeltje Jezus uitstralen stelt zich de vraag hoe we onze relatie met Christus het beste in de praktijk weten te brengen. Het is een praktisch boek over discipelschap. Persoonlijk sterk en zegenrijk vind ik daarin vooral de praktische illustraties van discipelschap op het werk, op school, in het gezin, in de gemeente, enzovoort. Elke overdenking in dit boek neemt gemiddeld drie pagina’s in beslag.

Jezus uitstralenToen ik de drie delen doorwerkte, viel het me op dat ik in de eerste twee delen regelmatig een praktische uitwerking miste voor het leven als christen in de maatschappij. Dan dacht ik bij mijzelf: Dat staat er nu wel mooi en keurig, maar maak het nu eens wat praktischer voor mijn verdere dagelijkse leven, buiten de binnenkamer met God. Geef eens wat concrete voorbeelden hoe ik ook daar Jezus meer zichtbaar mag maken. De doe-opdrachten die Jos Douma noemt, hadden namelijk vooral betrekking op mijn persoonlijk relatie met God in de binnenkamer. Hoe zat het echter met de ‘buitenkamer’? Daarin komt de schrijver tegemoet met het derde deel (Jezus uitstralen). In dat deel wordt specifiek de praktijk in de kijker gezet. Daarnaast vond ik het spijtig dat de aparte gespreksvragen pas helemaal aan het einde van het boek staan. Voor het gemakkelijkere gebruik van het boek had ik liever gezien dat deze vragen in het boek verweven waren. Nu hangen ze er wat los bij en ontstaat er zelfs het gevaar dat de gemiddelde lezer deze vragen over het hoofd ziet en links laat liggen.

Naast deze kritische opmerkingen ben ik erg onder de indruk van de manier waarop Jos Douma Jezus op een toegankelijke manier in het centrum van het christelijke geloof weet te plaatsen. Graag zou ik de trilogie als totaal – want de boeken vullen elkaar prachtig aan – van harte aanraden om je persoonlijke stille tijd te verrijken en je te helpen om in je leven Christus meer centraal te gaan plaatsen. Voor wie nog meer nieuwsgierig is naar de inhoud en opzet van deze trilogie verwijs ik naar de website: http://www.jezusontdekken.nl.

 

Jos Douma, Jezus ontdekken, geloven in Hem, (Kok, 2015, 160 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn