indekerk

Startpagina Indekerk

#Jezus

#Jezusdoor Jona Govaert – Ik had graag gezien dat de kaft van dit boek die zou zijn geweest van dat ander recent verschenen boek over Jezus: Jezus 2.0 van Ignace Demaerel. Dit even terzijde.

De tijden dat iedereen opgroeide in de kerk en vele Bijbelverhalen met de paplepel ingelepeld kreeg, zijn voorbij. Godsdienstonderwijs behoort voor vele studenten niet meer tot het curriculum en ook het kerkbezoek is in enkele decennia drastisch teruggevallen. De Bijbel mag dan wel het meest gelezen boek ter wereld zijn, toch hebben vermoedelijk velen in onze westerse maatschappij er nog nooit een opengedaan. Iedereen heeft wel al eens van Jezus gehoord, maar vaak blijft het ook bij dat horen van. Met #Jezus poogt Reinier Sonneveld een kennismaking met Jezus te geven voor deze mensen.

Het eerste wat zeker opvalt, is de schrijfstijl van Reinier Sonneveld. Over het algemeen zit de vaart er goed in en aangevuld met een leuke portie humor zorgt dit ervoor dat je dit boekje snel uit hebt.

Deze introductie begint op het niveau van de persoon van Jezus zelf en zoomt daarna uit naar zijn nabije omgeving en de cultuur waarin Hij leefde. Hierin geeft de auteur kort weer hoe het leven was in het Palestina van de eerste eeuw om zo beter te begrijpen in welke wereld Jezus geleefd heeft (aangevuld met mooie illustraties, helaas zwart-wit). Daarna komen enkele leuke lijstjes zoals De 12 ‘ingredi├źnten’ van Jezus, De 11 grootste misverstanden en 13 foutjes in het Kerstverhaal. Twee zaken vielen me hierbij in het bijzonder op en kunnen, naar mijn mening, niet onvermeld blijven. Bij het Kerstverhaal stelt Reinier Sonneveld dat Jozef en Maria niet noodzakelijk voor de volkstelling in Bethlehem waren. Nu ben ik geen kenner van de Griekse grondtekst, maar in verschillende vertalingen staat dit wel degelijk heel duidelijk in Lucas 2:4-5 vermeld als reden. Voorts gaat de auteur er zonder verder betoog van uit dat Jezus eigenlijk pas gaandeweg zijn identiteit als Zoon van God ontdekte. Dit lijkt me tegenstrijdig met wat we van de twaalfjarige Jezus in de tempel lezen.

Save the best for last is in dit boekje helaas geen waarheid. De hoofdstukken die het Stanley Milgram-experiment behandelen en een vergelijking maken tussen de kruisiging en de triomftocht van Tiberius zijn, in tegenstelling tot de vorige hoofdstukken, wat langdradig en voor mij is de auteur er niet in geslaagd duidelijk te maken wat hij ermee wil zeggen.

Is dit boek nu een verheldering over Jezus voor de niet-gelovige postmoderne mens? Ja en nee. Als je het mij vraagt, zal men door dit boekje inderdaad wel wat meer achtergrondinformatie hebben over wie Jezus was en hopelijk een minder karikaturale kijk hebben. De grote vraag waarom Jezus zo belangrijk is en wat Hij met ons leven te maken heeft, blijft echter onbeantwoord. Dat zal dan misschien niet de vraag zijn die de postmoderne mens zich stelt, maar vanuit christelijke hoek zou je deze insteek toch verwachten.

 

Reinier Sonneveld, #Jezus, (Buijten & Schipperheijn Motief, 2015, 144 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn