indekerk

Startpagina Indekerk

Jezus geneest vandaag

door Esméralda Vermeesch –

Jezus geneest vandaag: Zicht op hoe God geneest is een vervolg op het diepgravende werk Jezus geneest: Rijkdom van Gods nieuwe schepping. Net als het eerste deel biedt ook dit tweede en laatste deel een prachtige schatkist aan bruikbare inzichten over een van de meest boeiende thema’s in onze tijd. Want laten we eerlijk wezen: ziekte blijft nog steeds aanwezig in het leven van velen en nagenoeg iedereen wil bij ziekte genezen. De fleurige gele kaft van dit nieuwe boek straalt dan ook een teken van hoop uit.

Inhoudelijk is het geheel tweeledig. Zowel theologische als praktische elementen komen in het boek aan bod. De evangelisch-theologische bezinning staat bij beide schrijvers niet los van de praktijken rondom gebedsgenezing. Talrijke bijzondere getuigenissen van genezing laten de grootheid van God zien en motiveren christenen om in de voetsporen van Jezus en de apostelen te wandelen. Wat je in dit deel leest laat je niet onbewogen. Het trekt je positief mee in de Bijbelse openbaring en laat in je een verlangen groeien om meer zicht te krijgen in het hart van God over het thema genezing.

De nieuwsgierigheid wordt al snel gewekt doordat de schrijvers vier verschillende modellen/visies op genezing presenteren. In vlotte schrijfstijl horen we van het Jezus-model (dat christenen aanmoedigt Jezus als voorbeeld te nemen bij genezingen), het Paulus-model (dat christenen aanmoedigt om vanuit Paulus’ leven te erkennen dat genezingen minder vaak voorkomen), het Jakobus-model (dat aanmoedigt de genezing via de gemeenteleiders te verwachten) en het Johannes-model (dat nadruk legt op Gods soevereine wil en tijdsbesluit rondom genezing). Alle vier de modellen hebben tot doel de lezer uit te dagen na te denken over zijn eigen visie rondom genezing. Naast kernuitspraken over de verschillende modellen bevat het boek ook diepgaande vragen die het model uitdagen en aanmoedigen tot gesprek.

Uit bovenstaande aanzet blijkt dat het vertrekpunt van dit boek niet enkel de evangeliën zijn, zoals dat het geval was in deel één. Dit deel focust zich vooral op de informatie over genezing vanaf Handelingen tot en met Openbaring. Die Bijbelboeken zijn allen even christocentrisch als de evangeliën en concentreren zich op de apostelen en andere leerlingen van Christus. In een boeiend traject neemt het boek je op die wijze mee op reis, met als doel om veel gegevens over genezing, die in de kerken worden verkondigd, eens door een andere bril te zien. Daarin komen ook actuele vragen aan bod: Heeft ziekte te maken met Gods soevereiniteit of met menselijke omstandigheden? Als we zien dat weinig mensen genezen, moeten we dan wel rekening houden met gegevens uit de evangeliën en Handelingen hierin? Is er een nieuwe denkpiste in Gods koninkrijk aanwezig die niet meer volledig kan aansluiten bij het onderwijs van Jezus en de apostelen? Is de kracht van genezing alleen beschikbaar voor de leidinggevenden in de gemeente? Hoe sterk is genezing met de individuele geloofswandel verbonden? Dat zijn enkele zienswijzen die het boek dieper onderzoekt.

Het uitgangspunt van de schrijvers is dat God nog steeds op natuurlijke en bovennatuurlijke wijze geneest. Samen benadrukken ze dat God volledig goed, liefdevol, almachtig en rechtvaardig is. Een ‘bewijs’ daarvoor is te vinden in de openbaring met zicht op Gods verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Christenen bevinden zich daardoor in een pelgrimstocht van een ‘reeds wel’ en een ‘nog niet’. Vanuit Jesaja 53, als hart van de verlossingsleer, is duidelijk dat het verlossingproces nog niet voltooid is. Profeten en apostelen schetsen een leven met het oog op de toekomst en een vooruitblik op de volledige vernieuwing. Op die manier komt ook de thematiek van het kosmische herstel aan bod met nadruk op Gods grootheid en als een onderdeel van zijn verlossingswerk. Lijden en verheerlijking staan immers naast elkaar. Dat roept ons ertoe op om naast de aandacht voor genezing ook ruimte te maken voor de gebrokenheid. Want, wat moet er gebeuren als God niet geneest? Wat is dan het doel van mijn ziekte? Moeilijkheden en frustraties kunnen ons in die situaties zwaar beklemmen. Het boek bevat daarom ook handvatten om de relatie tussen zonde en ziekte vanuit de Bijbel te kaderen. Het koppelt dit aan een theologie van het lijden en een strijd in de omgang met genezing. Hierdoor ontstaat er een gezond spanningsveld dat tot een evenwichtige pastorale inslag leidt. Doordat ikzelf intens betrokken ben in het pastoraat, zie ik dat van onschatbare waarde. Daarnaast komen ook verschillende manieren van lijden in het boek aan bod, met als doel richtingen aan te geven hoe we onze naaste mogen bemoedigen in die verschillende situaties. Terwijl de medische wetenschap naar remedies zoekt, legt het boek dan de nadruk op de te verwachten transformatie van Gods Messias.

Getriggerd door de vele aspecten rondom het onderwerp ziekte en genezing, geeft dit boek je vandaag allerlei duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen. Als pastoraal werkster ken ik geen ander boek dat zo evenwichtig, verantwoord en compleet is over het thema genezing. Dat alleen al maakt het tot een zegen en verrijking voor de velen die het zullen lezen. Dit boek mag je dus zeker niet missen!

Jezus geneest vandaag, Wim J. Kok & Raymond R. Hausoul (Gideon, 2021, 431 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn