indekerk

Startpagina Indekerk

Hoe is het thuis?

18055401-Hoe-is-het-Thuis--Billy-Grahamdoor Maarten Hertoghs –

Ongeveer 100 vragen stelt Billy Graham over de hemel. In evenveel antwoorden wil hij laten zien hoe het thuis is. De vragen zijn niet willekeurig geplaatst, maar gegroepeerd in zes thema’s:
– bestaat de hemel echt?
– hoe ziet de hemel eruit?
– wat gebeurt er als we sterven?
– wat zullen we doen in de hemel?
– kunnen we zeker weten dat we naar de hemel gaan?
– wat doet het ertoe dat de hemel bestaat?

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor een breed publiek. Het is een goede verkenning in wat we in de Bijbel lezen over de hemel. Het kan een nuttig instrument zijn als je wil antwoorden op vragen van niet-gelovigen. Ook voor jong-gelovigen kan dit boek een meerwaarde betekenen, omdat ze met vragen over de hemel direct met de Bijbel geconfonteerd worden. Hoofdstuk 5 (Kunnen we zeker weten dat we naar de hemel gaan?) is een sterke evangelie-verkondiging met een oproep om anders te leven. Dat is een reden waarom ik het boek ook geschikt vindt voor zoekende mensen. Voorwaarde is wel dat ze geïnteresseerd zijn in de christelijke visie op de hemel.

Helder

In heldere antwoorden geeft Graham zijn visie op de hemel. Elke vraag wordt op twee bladzijden beantwoord, kort en bijgevolg zonder nuance. Bij enkele vragen, zoals wanneer het gaat over de nieuwe hemel en aarde of de zielenslaap, zou enige nuancering wel passen. Ik begrijp evenwel dat dit geen plaats kon hebben in dit boek.

Diepgaande theologische beschouwingen zal je in dit boek dus niet vinden. Evenmin is er plaats voor baanbrekende inzichten. Billy Graham houdt vast aan algemeen aanvaarde evangelische standpunten.

Een streepje kritiek

Ik moet toegeven dat ik het niet altijd eens ben met de manier van antwoorden op de gestelde vragen. Hier en daar vind ik het bijbelgebruik niet erg sterk. Zo schrijft Graham dat we in de Bijbel lezen dat ons gezicht het gelaat van onze Redder zal weerspiegelen, met name in Psalm 17:15. Graham waagt zich ook af en toe aan zaken die, wat mij betreft, wankel en weinig nuttig zijn. Hij schrijft ergens iets over stervende gelovigen die hemelse muziek horen. Dat brengt eigenlijk niet veel bij aan het onderwerp en is zo betwistbaar dat ik het weggelaten zou hebben.

Wachtkamer

Wie denkt dat Billy Graham het leven op aarde alleen maar ziet als een wachtkamer, heeft het mis. Graham stelt de vraag wat belangrijker is: het leren hoe je nu moet leven of het voorbereiden op het leven in de hemel. Het is als de vraag stellen welke vleugel van een vliegtuig belangrijker is.

Billy Graham, Hoe is het thuis?, (Gideon, 2013, 160 blz.).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn