indekerk

Startpagina Indekerk

Het verlangen van God

verlangen van Goddoor Jacques Rommel

Ik beken het: ik ben een fan van Henk Binnendijk. Wanneer hij spreekt, dan verstaat hij de kunst om met een paar zinnen en één of twee verzen uit Gods woord je hart te raken. Ook kan hij als geen ander moeilijke geestelijke principes op eenvoudige wijze duidelijk maken. Ik geloof dat het Einstein was die zei dat hij die er niet in slaagt om iets wat moeilijk is eenvoudig uit te leggen, hiermee bewijst dat hij het niet echt heeft begrepen. Henk Binnendijk begrijpt het hart van God blijkbaar beter dan de meesten van ons.
Ook in zijn jongste boekje: ‘Het verlangen van God’. Kort gezegd bestaat het verlangen van God er reeds van bij de schepping in om ‘mensen te scheppen naar Zijn beeld en gelijkenis’. Dat verlangen heeft God nooit opgegeven, ook niet in jou of in mij. In wezen is dat het doel van ons bestaan hier op aarde en onze ultieme bestemming in de eeuwigheid. Vanuit dit uitgangsgpunt gaat de schrijver godsdienst definiëren en wel met een duidelijk onderscheid tussen ware en valse, vruchtbare en vruchteloze godsdienst. Hij betoogt dat de foute variant erin bestaat dat de mens God dient en de correcte variant erin bestaat dat de mens toestaat dat God de mens dient. Niet onze inspanningen en vruchten, maar Gods werk in ons, Zijn vrucht in ons leven. Hoe meer we vanuit die houding leven, hoe meer we zullen voldoen aan Gods plan om mensen te worden naar Zijn beeld en gelijkenis.
In het boek krijgen we verder een aantal besprekingen van mensen die hier soms in slaagden en soms ook niet. Bijbelse figuren die op goede momenten aan Gods verlangen voldeden en op andere momenten grandioos in de fout gingen. U kent ze wel: Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, Petrus. We zouden ongetwijfeld onszelf kunnen toevoegen aan dat lijstje. Vermoedelijk is ook onze godsdienst een opeenvolging van werken uit eigen kracht, afgewisseld met heldere momenten waarin we de Geest aan het werk laten. Op grotere schaal wordt gesproken over twee soorten godsdienst bij Israël en bij de christenen. Er zijn in de Bijbel ook enkele mannen en vrouwen Gods die hoofdzakelijk God aan het werk lieten en daardoor een eenduidig positief portret geschetst krijgen in de Schrift en in het boek van Binnendijk. Zo waren er Jozef, Maria, Johannes en natuurlijk Jezus zelf, die als enig verlangen had om de wil van de Vader te doen. Het boek eindigt met een blik in de toekomst, een schets van de stad van God. Het hemelse Jeruzalem zal bevolkt zijn met hen die in dit leven leefden volgens het Verlangen van God of dat tenminste verlangden, met God zelf als het Licht en zijn Zoon in hun midden.

Het boek telt 22 korte hoofdstukjes, met daarna per hoofdstuk enkele vragen die bijvoorbeeld in de kringen of in de stille tijd kunnen overdacht worden. Ik vond het een heel fijn en leerzaam boek.

 

 

Henk Binnendijk, Het verlangen van God, (Voorhoeve, 2014, 150 blz.).

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn