indekerk

Startpagina Indekerk

Het meesterwerk van God

door Raymond R. Hausoul – Henk Binnendijk hoeft zich bij de meesten van ons niet nader voor te stellen. Hij is een gekend boegbeeld van de evangelisch Nederlandstalige wereld. Jarenlang wist hij in zijn programma’s op de EO de luisteraars te boeien en tot een diepere relatie met God te bewegen. Ook in zijn schrijven weet Henk Binnendijk de harten van duizenden te veroveren. Dat is eveneens het geval in zijn nieuwste boek Het meesterwerk van God, dat volgens hemzelf ook het laatste boek is dat hij zal schrijven.

In deze laatste pennenvrucht neemt de auteur zijn lezers inspirerend mee door het Bijbelboek Openbaring. Vanaf de eerste pagina is het hierbij het verlangen van Henk Binnendijk om Gods liefde en aandacht voor Jezus Christus vanuit dit Bijbelboek centraal te plaatsen. Jezus staat helemaal in het midden van zijn schrijven en krijgt de volle aandacht.

Het boek zelf bespreekt hoofdstuk per hoofdstuk de verschillende tekstgedeeltes uit de laatste nieuwtestamentische Bijbelboek. Het doel van Henk Binnendijk is om vooral een persoonlijke overdenking voor het hart te bieden. Voor diepere uitlegkundige kwesties verwijst hij zijn lezers liever naar de vakliteratuur. Zijn uitleg schrijft Binnendijk zeer toegankelijk en hij maakt graag uitvoerig gebruik van andere Bijbelteksten. Verhalen uit het OT en NT dienen als illustratie voor het betoog.

In de wat moeilijkere gedeeltes van Openbaring valt op dat de uitleg die Henk Binnendijk geeft soms wat beknopt blijft. Hij probeert dan meestal langs de verschillende kernverzen uit het hoofdstuk te gaan en over elk vers iets praktisch te schrijven. Bij de meer bekendere hoofdstukken in Openbaring staat de auteur dan weer langer stil en vinden we kleine predikingen. Bij de moeilijkere teksten gebeurt ook wel, maar de prediking gaat dan minder over de betreffende tekst in Openbaring. Zo gebruikt Henk Binnendijk de oproep aan de profeet om het boekje te eten (Op10) als springplank voor een bemoedigend gedeelte over het belang van de Bijbel. Het gedeelte dat hij hierover uitwerkt spreekt de lezer zeker aan, maar het gaat dan minder om de uitleg van wat er in Openbaring 10 staat.

Dit zorgt ervoor dat de uitleg per hoofdstuk wat kan verschillen. De rode draad die alle reflecties kenmerkt, is Het meesterwerk van God. Met deze uitdrukking wijst Binnendijk enerzijds naar Gods verlangen om mensen te maken die aan Gods beeld gelijk zijn (Gn1:26) en anderzijds naar Jezus Christus als het Meesterwerk van God, de Mens die volledig gelijk is aan Gods beeld.

Dit boek boordevol bemoedigingen en uitdagende prikkels voor het christelijke leven eindigt met diverse vragen over elk tekstgedeelte dat Henk Binnendijk bespreekt. Doordat de vragen aan het einde van het boek staan, kunnen ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Ze zijn het echter waard om mee te nemen bij het lezen. Het zou mooi zijn geweest als ze daarom aan het slot van het betreffende hoofdstuk hadden gestaan. Elk hoofdstuk uit Openbaring dat Henk Binnendijk bespreekt, verdient het namelijk om in het hart te laten doorwerken, zodat de mens meer het Meesterwerk van God mag uitstralen.

 

Henk Binnendijk, Het meesterwerk van God, (Kok, 2017, 176 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn