indekerk

Startpagina Indekerk

Gids voor vergeving

door Bart Biesbrouck – De auteur heeft me aangenaam verrast met  verfrissende gedachten rond dit belangrijke thema. Hij neemt je in de eerste hoofdstukken mee in een aantal boeiende, soms verrassende ideeën waar ik er enkele van opnoem:

  • Zijn uitgangspunt: (de rode draad in het boek)  er zijn niet twee maar drie manieren van aankijken tegenover vergeving. Er is vergeven en niet vergeven (wat dan heel vaak leidt tot wrok, verbittering), maar ook een derde heilzame deur: afgeven!
  • Hij illustreert kernpunten van vergeving via het Oudtestamentische  jubeljaar & de parabel van de verloren zoon. Vergeving is niet alleen kwijtschelding van schuld, maar ook van herstel van de positie van de dader, een nieuw begin. Zo heeft Jezus dit zelf laten zien in het evangelie:  kwijtschelding (kruis) + vernieuwing (opstanding) = vergeving

Vanaf hoofdstuk 4 werkt de auteur een aantal nieuwe  gedachten verder uit:
Vergeving is een bewuste keuze – het is heel vaak een (noodzakelijk) proces, het vraagt tijd, zeker als het betekent om  los te laten wat je overkomen is – gevoelens moet je erkennen en er woorden aan geven – boosheid is een doodnormale reactie op onrecht dat jou of anderen is aangedaan.

Een belangrijke vraag in hoofdstuk 6 en 7 is: hoe kunnen we naar Gods voorbeeld anderen vergeven?
Het start met het erkennen en bespreekbaar maken van het kwaad. Het kwaad is een ernstige realiteit die in onze huidige ‘sorry-cultuur’ vaak wordt versimpeld: het  slachtoffer voelt zich  gedwongen om de dader vlug/vluchtig te vergeven.

In Matt 18: 15-35 geeft Jezus bv. waardevolle aanwijzingen aan zijn leerlingen  die helpen om met het kwaad te kunnen omgaan. De hele passage is als een soort pastorale handleiding bij conflicten, moeilijkheden en misdaden.

Samengevat: Jezus stelt grenzen aan het kwaad!  En daar onmiddellijk tegenover: Jezus zet geen grenzen bij vergeving! God is een vergevende God en die genadevolle houding gaat ver.

Vanuit de parabel van de onbarmhartige knecht komt het belang van berouw naar voor bij zowel de dader als het slachtoffer.  De auteur beschrijft wat echt berouw bij de dader betekent en vergevingsgezindheid als basishouding bij het slachtoffer.  
Een ontroerend voorbeeld  hiervan is de houding waartoe Paulus Filemon aanmoedigt t.a.v. zijn slaaf Onesimus!

Maar wat als vergeving niet (meer) kan? Zo werkt de auteur in zijn boek de krachtige derde deur verder uit: afgeven (hfdst. 11-12). Hij illustreert o.a. deze waardevolle gedachte vanuit de Schrift: de woorden die Jezus aan het kruis uitspreekt, de uitleg van Petrus hierbij in zijn tweede brief en de oproep die Paulus doet in Romeinen 12: 19-21.

Vergeven, afgeven: Hoe bevrijdend is dit (hfdst. 12-13)!

Het boek is heel toegankelijk geschreven, je voelt je persoonlijk aangesproken. Het heeft me met regelmaat verrast met een nieuwe inkijk in wat vergeving is, en hoe we concreet en actief met elkaar als christenen omgaan in Gods Koninkrijk. Zeker het lezen (en overdenken) waard!

Raymond R. Hausoul, Gids voor vergeving, van pijn naar volledige vrijheid (Gideon, 2023, 216 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn