indekerk

Startpagina Indekerk

De vluchtelingencrisis: een oproep

Het boek Exodus spreekt over een vluchtelingenstroom. Honderdduizenden trekken de woestijn in en blijven daar veertig jaar wonen. We lezen prachtige verhalen over hoe God voor hen zorgt. Tegelijkertijd krijgt het volk meermaals de opdracht om te zorgen voor vreemdelingen die later, als ze in Kanaän leven, in hun land zullen komen. De Israëlieten mogen nooit vergeten dat ze zelf vreemdeling geweest zijn!

We horen al meer dan een jaar over bootvluchtelingen. Honderden, duizenden zijn sindsdien op zee gestorven. Tearfund riep een jaar geleden op om geld te geven voor de vluchtelingen in Syrië (en Irak en Zuid-Soedan). Het aantal vluchtelingen is sindsdien alleen maar vergroot. Sinds enkele maanden wordt de vluchtelingenstroom concreter en zien we die dichter bij huis komen. De vluchtelingen staan, bij wijze van spreken, aan onze voordeur.

We zijn op een belangrijk punt gekomen, een momentum: Treden we in actie of niet? Het is een keuze die we moeten maken, als individu en als gemeente. Niet kiezen is ook kiezen… We geloven dat wij een verantwoordelijkheid hebben, als mens en als christen, om dit niet zomaar voorbij te laten gaan.

 

Hieronder vind je een (voorlopige) inventaris van acties die je kan ondernemen. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Durf je in gebed te gaan en open te vragen aan God: Wat moet ik doen?

1) Steun financieel

– Tearfund mag niet in België aan humanitaire hulp doen, maar doet dat wel in Libanon en Syrië. Je kan alvast storten (zie meer informatie achter de link), maar ook als gemeente een steunproject opstarten.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zoekt extra middelen voor hun Startpunt. De asielzoekers die zich op hun eerste dag in België bij de Dienst Vreemdelingenzaken laten registreren, krijgen hier ’s middags een eenvoudige maaltijd en noodzakelijke informatie over hun asielprocedure.

Het Rode Kruis helpt families bij het zoeken naar vermiste familieleden om hen opnieuw in contact te brengen met elkaar.

Dokters van de wereld staat vluchtelingen hier bij ons bij met medische zorgen.

Caritas International zorgt voor opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen en asielzoekers hier bij ons.

2) Word een buddy

In Kortrijk (en misschien wel in meer steden) zoekt men buddy’s voor vluchtelingen die reeds geplaatst zijn. Het houdt in dat je mensen wegwijs maakt in de stad. Je kunt je opgeven via 1777@kortrijk.be. Stuur je contactgegevens en dan zorgen zij dat dit bij het OCMW terecht komt.

3) Gave Veste

Gave Veste is een christelijke organisatie die al jaren werkt met/voor vluchtelingen. Op hun website geven zij mogelijkheden om actie te ondernemen. Zo zijn zij op zoek naar een lokale vrijwilliger die, vanuit een lokale gemeente, er wil zijn voor asielzoekers in verschillende opvangcentra. Op de site van het Rode Kruis staat een soortgelijke oproep.

4) Spullen doneren

Dat kan het best bij lokale opvanginitiatieven (LOI’s). Bel gerust eens naar een OCMW in uw buurt of neem contact op met een plaatselijk opvangcentrum.

5) Contact leggen met het OCMW

We kunnen ons, als individu of gemeente, beschikbaar stellen om in bepaalde noden te voorzien. Neem contact op met het plaatselijk OCMW-kantoor om te zien wat je kan doen. Eventueel kan je aansluiten bij bestaande initiatieven of je kerkgebouw openstellen als dat nodig is of ….

6) Eens vluchtelingen erkend zijn

Misschien is dit wel de grootste uitdaging, geformuleerd door de persverantwoordelijke van Caris International: “De grootste noden zullen er pas komen als de vluchtelingen erkend zijn. Ze moeten dan een eigen woning zoeken, een job, hun begeleiding valt weg. Een sociaal kader scheppen door activiteiten te organiseren, hen helpen met werk zoeken of met het leren van de taal kan dan een zeer waardevolle inzet zijn. Het gaat om meer dan louter het materiële.” Ook daar liggen mogelijkheden om inividueel of als kerk actie te ondernemen…

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn