indekerk

Startpagina Indekerk

Christelijk geloof voor eeuwige beginners

door Jacques Rommel –

De auteur

“Guus Labooy is predikant van de Protestantse Kerk. Hij studeerde medicijnen en werkte vijf jaar als basisarts in de psychiatrie. Tijdens zijn studie geneeskunde kwam hij tot geloof en besloot hij theologie te gaan studeren. Hij promoveerde op een onderwerp in de wetenschap-geloof discussie.”

Tot zover een zeer korte introductie over de schrijver, letterlijk overgenomen van de achterflap van het boek. Wie meer wil weten kan gaan naar de blog van deze interessante man: https://labooy.wordpress.com/ waar je ook kunt reageren op zijn posts.

Het boek

Christelijk geloof voor eeuwige beginners is in de eerste plaats geschreven voor mensen die niet zijn opgevoed in het geloof, die er geen voeling mee hebben, maar er wel enige interesse voor hebben. Je kunt je afvragen hoe groot dat doelpubliek is, en hoe gewillig mensen zijn om een boek ter hand te nemen waarin het woord ‘christelijke’ voorkomt. Wanneer iemand al de moed opbrengt om deze uitgave ter hand te nemen, zal hij of zij op zijn minst uitgedaagd worden om na te denken over fundamentele begrippen waar men niet mee vertrouwd is.

Er zijn twaalf hoofdstukjes waarin we de God van de Bijbel leren kennen, en zijn relatie tot de mens. We maken kennis met de Vader, met de Bijbel, met de Schepping, met de drie-eenheid, en met de Zoon en de Geest. Zoon en Geest worden ons geopenbaard in de drie feesten: Kerstfeest, Pasen en Pinksteren. Elk van deze feesten wordt geschetst vanuit het perspectief van het Oude Testament, dat in het Nieuwe Testament zijn vervulling kent.

Nadat we kennis gemaakt hebben met de goddelijke personen, lezen we over Gods plan met de kerk, en over de betekenis van avondmaal en doop. De laatste twee hoofdstukken gaan over discipel zijn en over onze toekomstverwachting.

De auteur heeft alle moeite gedaan om de lezer zo goed mogelijk op weg te helpen. Ieder hoofdstuk bevat zeer sprekende voorbeelden of vergelijkingen, en de Bijbelse verhalen worden op een sprekende en moderne manier tot leven gebracht. Citaten van auteurs van alle tijden, aanhalingen uit de Bijbel, zelfs tekeningen worden gebruikt om het betoog levendig en aanschouwelijk te maken. Dat is ook nodig, want de mens is niet altijd ontvankelijk voor geestelijke waarheden. Ook volgen na ieder hoofdstuk enkele overdenkingsvragen om alleen of in groep mee aan de slag te gaan, en krijgt de lezer enkele schriftgedeelten als suggestie om te lezen. Ondanks alle inspanningen om het boekje leesbaar en toegankelijk te houden, is het toch geen eenvoudig verhaal. Het is duidelijk geschreven voor mensen die de moeite willen nemen om na te denken over wie God is, wie Christus is, en wie de mens is in relatie tot God. Terecht vond de auteur het nodig om die kennis te kaderen vanuit de (joodse) geschiedenis, vanuit de schrift, vanuit de filosofische en theologische literatuur. Een delicate maar zeer geslaagde evenwichtsoefening: toegankelijkheid zonder te vervallen in oppervlakkigheid.

Besluit

Het boek is geschreven voor beginners, zoekende mensen. Zelf behoren mijn echtgenote en ik niet tot die doelgroep. Toch hebben we bijzonder genoten van dit boek. Het bevestigt het geloof dat wij kennen, en biedt nieuwe en originele benaderingen van onze aloude geloofswaarheden. Indien ik een zoekende, niet bekeerde geïnteresseerde was, dan zou ik het met genoegen lezen, en veel stof tot nadenken hebben. Ik beschouw het daarom als zeer geschikt om als geschenk te geven aan vrienden of familie.

Guus Labooy, Christelijk geloof voor eeuwige beginners (KokBoekencentrum, 2021, 128 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn