Archive for 'Roman'

De dromer

Gepost door:

De dromer

De dromerdoor Kris Tavernier –

De Dromer, zo is de eerste roman van de hand van Kris Vleugels getiteld. Het is een religieuze thriller waarbij het hoofdpersonage, de idealist Steven Vervoort, ongewild in aanraking komt met een duistere satanische sekte. De cover van het boek is meteen een ...

Lees meer →

Anno Domini 30

Gepost door:

Anno Domini 30

9200000040681555door Maarten Hertoghs – 

We zijn van Ted Dekker gewoon dat hij thrillers schrijft. Anno Domini 30 is echter een roman die zich afspeelt in Jezus’ tijd. De Engelse titel is A.D.30 en werd kort na de publicatie gevolgd door A.D.33. Over een Nederlandse vertaling van dat tweede deel heb ik nog niets gelezen. Die zal wel ...

Lees meer →

Soeverein

Gepost door:

Soeverein

12448156

door Maarten Hertoghs

“Word wakker uit je droom van vlees en bloed.”

Dit derde en laatste deel van de reeks ‘The books of Mortals’ kreeg ‘Soeverein’ als titel. Het speelt zich zes jaar na ‘Sterfelijk’ af. De Stervelingen waren aan het einde van het tweede boek verdeeld in Soevereinen en Onsterfelijken. Feyn regeert nu de Orde, maar die is eigenlijk van haar ziel. ...

Lees meer →

Sterfelijk

Gepost door:

Sterfelijk

sterfelijkdoor Maarten Hertoghs –

“Je zult het ware leven niet kennen voor je bloed hebt geproefd.”

Tussen ‘Verboden’ en ‘Sterfelijk’, respectievelijk het eerste en tweede deel in de reeks The Books of Mortals, zit negen jaar. Jonathan, de jongen over wie in ‘Verboden’ geprofeteerd werd, is nu bijna 18 jaar. Dat is de leeftijd waarop hij, volgens ...

Lees meer →

Verboden

Gepost door:

Verboden

1001004011838875door Maarten Hertoghs

De wereld heeft meer nodig dan het bloed van de jongen. Ze heeft zijn heerschappij nodig.

Tot hiertoe werd nauwelijks fictie gerecenseerd door indekerk.be. Met die gedachte schreven we een uitgeverij aan die heel wat boeken van veelschrijver Ted Dekker uitgeeft. We kregen de reeks “The Books of Mortals” toegestuurd. Dekker schreef ...

Lees meer →
Page 3 of 4 1234