Author Archive

1 Samuel 7-8 – ‘Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken’

Gepost door:

1 Samuel 7-8 – ‘Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken’

1 Samuel 7-8, Romeinen 6, Jeremia 44, Psalmen 20-21

De reden dat mensen iets vragen is minstens zo belangrijk als hetgeen ze precies vragen. Dit geldt voor vele levensdomeinen.

Ik ken een leidinggevende in een middelgroot bedrijf die zijn bazen ervan wist te overtuigen een nieuwe commissie op te richten. De reden die hij daarvoor opgaf was dat het nodig was om controle te houden over enkele nieuwe ontwikkelingen.

Wat hij zijn bazen niet vertelde was zijn echte reden: na verloop van tijd ...

Lees meer →

1 Samuel 5-6 – Wie kan bestaan voor het aangezicht van de HERE, deze heilige God?

Gepost door:

1 Samuel 5-6 – Wie kan bestaan voor het aangezicht van de HERE, deze heilige God?

1 Samuel 5-6, Romeinen 5, Jeremia 43, Psalm 19

God is nooit blij als hij met minachting behandeld wordt of als zijn expliciete geboden genegeerd of met voeten getreden worden. Want anders zou Hij geen God zijn.

God is goed in staat om zichzelf te verdedigen. Het verhaal dat zich ontvouwt in 1 Samuel 5 en 6 kan zo beknopt worden weergegeven als nu het geval is, precies omdat het even helder is voor de lezer als het dit was voor de ...

Lees meer →

1 Samuel 4 – ‘De ark Gods buitgemaakt’

Gepost door:

1 Samuel 4 – ‘De ark Gods buitgemaakt’

1 Samuel 4, Romeinen 4, Jeremia 42, Psalm 18

Wanneer mensen weinig weten over de God die zichzelf eigenlijk geopenbaard heeft, is het voor hen heel gemakkelijk om een bepaalde verwrongen visie van die God te krijgen, totdat het beeld dat ze van Hem hebben nog heel weinig overeenstemt met de realiteit.

Je kunt de onwetendheid van de Filistijnen begrijpen (1 Sam. 4). In hun polytheïstische wereld vol afgoden die concrete afbeeldingen zijn van hun goden, wordt de aankomst van de ark ...

Lees meer →

1 Samuel 3 – ‘Spreek HERE, want uw knecht hoort’

Gepost door:

1 Samuel 3 – ‘Spreek HERE, want uw knecht hoort’

1 Samuel 3, Romeinen 3, Jeremia 41, Psalm 17

De Here roept niet al zijn profeten op dezelfde manier, of op dezelfde tijd in hun leven. Amos werd geroepen toen hij herder was in Tekoa. Elisa werd geroepen door Elia om dienend bij hem in de leer te gaan. Maar Samuel was zelfs al van voor de conceptie geroepen. Samuels bewuste ervaring van de roeping van God (1 Sam. 3) kwam er toen hij nog altijd een behoorlijk jonge knaap was ...

Lees meer →

Romeinen 2 – God zal ieder vergelden naar zijn werken

Gepost door:

Romeinen 2 – God zal ieder vergelden naar zijn werken

1 Samuel 2, Romeinen 2, Jeremia 40, Psalmen 15-16

Waar Romeinen 1 het hele menselijke ras veroordeelt, focust Romeinen 2 specifiek op Joden. Ze hebben enorme voordelen in het feit dat zij de ontvangers van de Wet waren – de openbaring van God die hen door Mozes bij de Sinaï gebracht werd.

Maar ook hier, zo argumenteert Paulus, zijn allen veroordeeld; want bezit van de wet op zichzelf redt niet. Tegen 3:19-20 benadrukt de apostel expliciet dat zij ‘die onder de wet ...

Lees meer →
Page 5 of 49 «...34567...»