indekerk

Startpagina Indekerk

X vermenigvuldigen

door Raymond R. Hausoul – Met dit toegankelijke boek wil Francis Chan zijn medegelovigen actief oproepen in het volgen van Jezus Christus. Een ‘volgeling’ die niet volgt, slaat namelijk nergens op (p.14). Het gaat om geloofsverduidelijking, waarin de leerling van Jezus dieper wil gaan en niet blijft stilstaan bij gekende christelijke pep-talk-slogans. X-Vermenigvuldigen is daardoor een praktisch boek voor discipelschap dat specifiek is geschreven voor mentorschap en coaching in het christelijke geloof.

Francis Chan roept volgelingen van Jezus op om anderen te onderwijzen door hun leven met anderen te delen. Het maken van discipelen is ook meer dan het maken van godsdienstig uitslovende kerkprogramma’s of -activiteiten. In deel 1 laat de schrijver zien dat het de roeping van een loyaal leven aan Christus is. Francis Chan roept christenen op om elkaar te ondersteunen als volgelingen van Jezus. God wil dat we andere christenen als partners in onze keuze voor discipelschap zien. Deel 2 legt daarom nadruk op de noodzaak van een gemeente. Daarbij klinkt er kritiek op de ‘Lone Ranger’ die denkt in zijn eentje een volgeling van Jezus te kunnen zijn. Zo iemand geeft zich over aan het individualisme van de tijd en wil alleen de held spelen. Voor Francis Chan is het echter onmogelijk om Jezus in je eentje te volgen. Er is een gezonde gemeente nodig rondom iemand, om samen de lasten te dragen in de bouw van Gods koninkrijk. Hierbij gaat het om een gemeente die oog heeft voor de ander. Over de vraag hoe die gemeente dient te functioneren is Francis Chan even helder als over de vraag hoe een leerling van Jezus eruit ziet. De auteur wint er geen doekjes om: een op zichzelf gerichte gemeente, die zich vastbijt in allerlei ditjes-en-datjes en daardoor de wereld rondom zich vergeet is helemaal geen gemeente. De heldere posities die Francis Chan hierin kiest, zorgen er voor dat zijn boek als een bemoedigende pleidooi overkomt. Het spoort mensen ertoe aan om actieve discipelen van Jezus te zijn.

Vanaf het derde deel benadrukt Francis Chan waarom en hoe volgelingen van Jezus de Bijbel dienen te bestuderen. Zijn voorstellen hierin zijn bemoedigend en creatief. Hij beseft dat de interactie met de Bijbel noodzakelijk is om het hart van de volgeling te veranderen. Waar persoonlijke ontmoetingen met God ontbreken, loopt de discipel immers gevaar tijdelijke stromingen in het geloof na te volgen of zich vooral te richten op goed gedrag. De kracht om het hart te veranderen en een leven te veranderen komt echter door de Geest, het Woord en het gebed. Zij zorgen er voor dat de christen zich een vuurtoren weet die het licht van God in de omgeving uitstraalt. In dit gedeelte bouwt Francis Chan vooral voort op zijn eerste twee delen over de volgeling van Jezus (deel 1) en de gemeente (deel 2). Hij herhaalt dat de wereld de impact van de discipelen van Jezus dient te zien. Het gemeenteleven mag niet zo introvert worden dat de gemeente op een schuilkelder of ontoegankelijk kasteel lijkt. Langs die weg pleit de schrijver opnieuw voor een radicale geloofswandel.

In het vierde en vijfde deel neemt hij zijn lezers uitvoerig mee langs de hoogtepunten van het OT en NT. In verhouding bevatten deze twee delen 2/3 van het hele boek. De Bijbelse geschiedenis passeert er uitvoerig de revue. Het doel van Francis Chan is het om in verschillende thema’s de rode draad in Gods heilsplan aan te duiden. Regelmatig grijpt de auteur daarbij terug naar vorige bijbelgedeelten. Leerlingen van Jezus mogen immers weten waar hun Heer en Meester mee bezig is. Jezus volgen gaat namelijk niet om het vlijtig opvolgen van regeltjes. Het gaat om God liefhebben en zich richten op zijn passie met deze wereld. In deze twee laatste delen laat Francis Chan in vogelvlucht zien wat dat betekent. Het boek weet zich verder vergezeld door talrijke video’s die te vinden zijn op multiplymovement.com. Zij helpen vooral de mentor of coach vorm te geven aan de discipelschapstraining.

Francis Chan, X vermenigvuldigen, (CLC publicaties; 2017; 296 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn