indekerk

Startpagina Indekerk

Waarom landt de boodschap niet? (Martin Lloyd-Jones)

9789081218399_130_190-500x500door David Delameillieure – 

Inleiding

Dit boek is een must voor gemeentelijke sprekers gewoon al omwille van de auteur. D.M. Lloyd-Jones, afkomstig van Wales, was ongeveer dertig jaar predikant in Westminster Chapel, Londen. Hij sprak er iedere zondag,  zowel ‘s morgens als ‘s avonds. Samen met John Stott wordt hij beschouwd als één van de leidende figuren in de Britse evangelische wereld tijdens de twintigste eeuw. Dit boek omvat de wijsheid en ervaring die hij heeft opgedaan gedurende de vele jaren van prediken.

 Een dringende nood aan goede prediking

Volgens Lloyd-Jones ligt de zwakke geestelijke toestand van de kerk in het Westen aan het feit dat er niet genoeg belang wordt gehecht aan de plaats van de prediking in het leven van de gemeente. Meer dan dit, er wordt ook niet goed gepredikt. Goede prediking is noodzakelijk wanneer wij geestelijke groei in de gemeenten en opwekking in de maatschappij willen zien.

De kern van prediking

In zijn boek beschrijft Lloyd-Jones wat goede prediking inhoudt. Daarbij gaat hij naar de kern, namelijk dat het een dynamische communicatie is tussen God en zijn volk door middel van de predikant. Hij beschrijft de rol van de spreker als gezant van God, gestuurd om Zijn boodschap te brengen. Het boek is niet alleen theoretisch, maar bevat ook verschillende praktische zaken omtrent het voorbereiden en het geven van een preek, bijvoorbeeld het gebruik van humor of hoe uitgebreid de notulen moeten zijn. Soms lijken de discussies wel een beetje overbodig omdat de auteur spreekt vanuit de context van een vroeger tijdperk, maar de basisprincipes blijven hetzelfde.

Passie voor de prediking

Wat mij opviel was de passie en liefde van de auteur voor de prediking. Lloyd-Jones waarschuwt herhaaldelijk voor het gevaar de prediking te beschouwen als een soort intellectuele oefening die alleen het hoofd stimuleert. Voor hem is het altijd eerst en vooral iets geestelijk omdat door de prediking God rechtstreeks tot de harten van de mensen spreekt.

Conclusie

Dit boek is een ‘wake-up call’ voor de kerk in het Westen, een oproep om de prediking opnieuw serieus te nemen en ervoor te zorgen dat onze sprekers de nodige toerusting krijgen om goed te kunnen prediken. Zoals Paulus de jonge Timoteüs aanspoort: ‘Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.’ (2 Tim 2:15).

(Martin Lloyd-Jones, Waarom landt de boodschap niet? Over prediking en predikers (Boaz Multi Media, Veenendaal).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn