indekerk

Startpagina Indekerk

Vacature Internationaal Evangelische Basisschool De Zonnebloem

Vacature klastitularis zesde leerjaar 18/24 tot 24/24 lestijden (afhankelijk van telling op 30 september 2015) ‘De zonnebloem’, Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen

Liefst met ervaring in derde graad lager onderwijs.
Voortbouwen op kennis en vaardigheden eerdere leerjaren en de leerlingen voorbereiden op het eerste jaar middelbaar onderwijs.
Solliciteren kan tot eind juni.
Contact opnemen met onze directeur via 0485/179076 of dezonnebloem1@telenet.be

Algemeen profiel onderwijzend personeel:
– Ethische weerbaar zijn m.b.t. schooleigen project en de kinderen centraal stellen.
– Effectief lerarengedrag aantonen, zoals instructievaardigheden, orde, en succeservaringen lln.
– Diagnosticeren en remediëren: herkennen, benoemen en oplossen lln. problemen.
– Positieve contactuele eigenschappen: o.a. naar ouders, CLB, enz. toe.
– Een teamwerker zijn: o.a. naar collega’s toe.
– Betrokken zijn bij school en samenleving.
– Intercultureel vaardig zijn.
– Stressbestendig zijn.
– Communicatief helder zijn, ook in vergaderingen, overleg.
– Flexibel zijn.
– Zichzelf kunnen evalueren en vervolg-handelen bepalen.
– Voor het onderwijzend personeel is een goede muzische en multiculturele vorming en aanleg van meerwaarde.
– Om vastbenoemd te worden is het van harte onderschrijven van het pedagogisch project van de school noodzakelijk.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn