indekerk

Startpagina Indekerk

Tussen 2 Werelden (Patrick Nullens & Raymond Volgers)

door Filip De Cavel

‘Theology is not a luxury’ (Leonard Sweet, Theoloog, via twitter)

Zet je geloof niet op het spel!

“Theologie studeren? Niet nodig! Dan zet je alleen maar je (eenvoudig) geloof  op het spel! Dan verlies je je puur geloof! Geloof (maar) als een kind.”

Zucht. Ik tracht mijn gesprekspartner nog even bij te brengen dat zijn oordeel over theologie onbetwistbaar theologisch van aard is, maar het mag niet baten, ik ben gedoemd mijn ongecompliceerd geloof kwijt te spelen. Maar neen! Niets is minder waar. ‘Theologie is not a luxury’ (theologie is geen luxe). Ook voor hen die geen diploma theologie op zak hebben.

Theologie voor Dummies

Ik heb het over ‘Tussen 2 Werelden’, een boek dat verscheen van de hand van Patrick Nullens (rector van de Evangelische Theologische Faculteit) en Raymond Volgers (ex-student en lesgever aan de ETF). Bij mijn weten een unieke Nederlandstalige uitgave door haar breedte en toegankelijkheid, voor zowel de middelbare school student, volwassen gemeentelid als de gemeenteverantwoordelijke.

Voorzien van een duidelijke structuur en een uitgebreide begrippenverklaring biedt dit boek een open venster op de geschiedenis en de domeinen van de theologie, een kennismaking met een aantal belangrijke theologen en tenslotte, een overzicht van een aantal vragen waar de theologie antwoorden op wil vinden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen die een aanzet kunnen geven tot een goed gesprek.

De titel van het boek ‘Tussen 2 Werelden’ verwijst naar de stelling dat theologie een belangrijke brug vormt tussen, vaak schijnbare, uitersten: God en mens, geloof en wetenschap, inzicht en openbaring, eenheid en diversiteit, leer en praktijk.

Plaatselijke leiders mogen dan al eens de reputatie hebben stug te zijn in hun theologisch denken, jonge christen-radicalen treffen evenzeer blaam wanneer ze onwetend en zonder enige wens naar theologische omkadering heilige huisjes afbreken.

Iedereen stimuleren om theologie te kiezen als een valabele studierichting is er misschien net over, maar deze inleiding is absoluut geen overbodige luxe om in je bezit te hebben, en te raadplegen  wanneer je je (opnieuw) zou afvragen wat aan te vangen met Bonhoeffer, Soteriologie, de Heilige Geest, doop en fundamentalisme.

 

Patrick Nullens & Raymond Volgers, Tussen 2 Werelden (Coconut, 2010).

Deze bespreking werd met toestemming overgenomen van Cultuurshock.net

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn