indekerk

Startpagina Indekerk

Studiedag: Zorgen voor morgen?

Hebben evangelischen erfgoed? Een veelgehoorde reactie is: wij hebben helemaal geen erfgoed. Tijdens de studiedag zal duidelijk worden, dat dit zo niet ligt. Ook jonge kerken hebben erfgoed (denk aan het avondmaalsstel), maar juist ook voor evangelische kerken is bijvoorbeeld hergebruik zinvol.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het beheer van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed? Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) zet voor u ook dit jaar weer alles op een rijtje. Neem als kerkbestuur of andere zorgdrager van ons religieus erfgoed deel aan de tweede editie van onze studiedag ‘Zorgen voor morgen?’, dit jaar in het teken van ‘Valorisatie en nevenbestemming’.

Het CRKC (www.crkc.be) is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het departement Religieus Cultureel Erfgoed maakt inventarissen van roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is het aanspreekpunt voor valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van gebouwen voor de openbare eredienst.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn