indekerk

Startpagina Indekerk

Renaissance: The power of the Gospel however dark the times

renaissancedoor David Delameillieure – Welke invloed heeft het christendom gehad op het westen? Wat voor toekomst staat het westen te wachten nu ze het christelijk wereldbeeld afgewezen heeft? Is er nog een mogelijkheid dat de westerse samenleving de christelijke boodschap opnieuw zal omarmen? Is het mogelijk voor de kerk in het westen om een heropleving (een renaissance) mee te maken? Als deze vragen u bezig houden dan is dit een boek voor u.

De auteur begint met het verkennen van de relatie tussen het christendom en de cultuur, namelijk hoe het joods-christelijke verhaal de westerse beschaving vorm heeft gegeven door haar een identiteit en stabiliteit te geven, gefundeerd in christelijke waarden. De auteur ziet de huidige achteruitgang en crises in het westen als gevolg van haar afkeer van God en de christelijke boodschap. Hij pleit voor een christelijke renaissance (heropleving), wat betekent een vernieuwd engagement met de wereld door een kerk, die trouw is aan haar Heer. Een thema dat weerklinkt doorheen heel het boek is een oproep voor de kerk in het westen om wakker te worden en haar profetische stem te herontdekken. De auteur is ervan overtuigd dat de evangelische kerk zich momenteel in reëel gevaar bevindt voor zelfgenoegzaamheid en conformiteit aan de wereld. Als voorbeeld van conformeren in plaats van transformeren noemt hij de obsessie van kerken met aantallen en het gebruik van marketingpraktijken.

Os Guinness noemt drie zaken die de kerk in de huidige geglobaliseerde maatschappij zou moeten opnemen:

  1. de kerk van het globale zuiden voorbereiden op het secularisme
  2. het westen terugwinnen voor Christus
  3. een positieve bijdrage aan de toekomst van de mensheid

In één van zijn eerste boeken, ‘The Gravedigger File’, stelt de auteur dat de kerk in het westen de voornaamste bron van ideeën was die de opkomst van de moderne wereld teweegbracht, maar dat zij nu gevangen is gezet door dezelfde cultuur die zij grotendeels heeft voortgebracht. Een belangrijke strijd is dus vermijden dat de kerk in het globale zuiden dezelfde fouten maakt als de westerse kerk. De invloed van het secularisme heeft ervoor gezorgd dat de kerk haar missionaire identiteit grotendeels verloren heeft. Om opnieuw trouw te zijn aan haar identiteit en roeping betekent het dat de kerk inspanningen moet leveren om het Westen opnieuw te winnen voor Christus.

Tenslotte benoemt de auteur de grootste uitdagingen voor de kerk vandaag. Thema’s zoals terrorisme en klimaatverandering, pluralisme en de financiële crisis, alles is met elkaar verweven in een geglobaliseerde wereld. De uitdagingen waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd wordt, hebben nog nooit zo’n verstrekkende gevolgen gehad. Te midden van deze uitdagingen pleit de auteur dat de kerk zich niet terugtrekt, maar er vol vertrouwen op een soevereine God mee omgaat.

Zijn kijk op de wereldgeschiedenis en de huidige trends weerspiegelt de geestelijke volwassenheid en wijsheid van de schrijver. Dit boek is een krachtige en noodzakelijke oproep naar de kerk in het Westen om haar verleden en haar toekomst te herontdekken.

 

Os Guinness, Renaissance: The Power of the Gospel However Dark the Times (IVP Books, 2014, 192 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn