indekerk

Startpagina Indekerk

Pelgrim met God

9200000053531031door Dominique Klamer – 

Samen op reis

In “Pelgrim met God” neemt Arjan Markus ons mee op reis met Abraham en zijn familie. In Hebreeën 11 worden Abraham en Sara als geroemd als mensen die leefden uit geloof. Uit de verhalen in Genesis blijkt dat dit geloofsleven niet zo eenvoudig was als een oppervlakkige lezing van Hebreeën doet denken. In twaalf hoofdstukken gaan we door het leven van Abraham heen. Beginnend bij zijn roeping (Gn. 11) en eindigend bij zijn dood (Gn. 25). We zien hem en zijn naaste familie als heel gewone mensen. Mensen die soms niet zo gelovig zijn, mensen die veel moeten wachten op God, mensen die leren omgaan met de stilte en ondanks alles pelgrims met God blijven.

Herkenbaar

Het boek bespreekt thema’s die voor elke gelovige heel herkenbaar zijn, zoals Gods stem verstaan als het stil blijft aan Gods kant, twijfel en falen, God vinden in het alledaagse, roeping. Evenzo worden onderwerpen als omgaan met kinderloosheid en rouwen aangestipt. Ook de moeilijke stukken uit de verhalen wordt niet uit de weg gegaan. Zo krijgen het doorsnijden van de offerdieren en het offeren van Isaak op Moria een eigen plek in de pelgrimstocht van Abraham en zoekt Arjan Markus op een eerlijke manier naar de betekenis hiervan voor ons eigen leven.

Dichtbij

Markus blijft niet in het verhaal van Abraham, maar verbindt elk onderwerp met Jezus en onze plaats in het Koninkrijk van God. Hierdoor komt Abrahams pelgrimstocht heel dichtbij ons leven nu. Bovendien is het boek in heel gewone taal geschreven, bijna alsof de schrijver bij je aan de keukentafel zit. De makkelijke schrijftaal wil trouwens niet zeggen dat de diepgang beperkt is. Achter de besprekingen zit een goed doordachte theologie.

De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk zijn confronterend, hebben op mijn dagelijks leven betrekking en maken mijn leven met God heel concreet. Ik kan niet anders dan nadenken over hoe ik mijn leven met God leef. Hoe verloopt mijn reis met God? Wat zijn mijn ‘altaarmomenten’? Hoe betrek ik God bij mijn beslissingen? Wat als God even niet antwoordt? Wanneer ervaar ik God? Hoe kan Hij mij leiden? Waar heeft Hij mij voor geroepen?

Intergenerationeel

De onderwerpen die in dit boek besproken worden zijn relevant voor iedereen die op weg wil met God, in elke levensfase. Voor de jongere die worstelt met zijn studiekeuze, voor de ouder wiens kinderen uit huis gaan, voor degene die zijn nieuwe rol als gepensioneerde moet ontdekken. Onderwerpen als Gods stem verstaan en het zoeken van Zijn leiding bereiden ons voor op transitiemomenten in het leven. Het wachten op God, omgaan met twijfel en falen, en God vinden in het alledaagse, helpen ons met de tijd tussen de transitiemomenten in.

De gespreksvragen nodigen uit om het boek in een groep te bespreken. Door de gemakkelijke taal en de thema’s die besproken worden is het boek geschikt voor zowel jongerengroepen als volwassenen. Het is uitermate geschikt om te bespreken in groepen die bestaan uit meerdere generaties. Steeds vaker wordt in wetenschappelijk onderzoek het belang van intergenerationele geloofsactiviteiten voor de geloofsopvoeding onderstreept.[1] Het is niet moeilijk voor te stellen hoe dit boek verschillende generaties kan helpen elkaar te verrijken en inspireren door iets te delen over hun eigen weg met God.

Tot slot

Het boek is geen klassieke Bijbelstudie over het leven van Abraham. Het behandelt niet alles. Wanneer het je doel is om je echt in het leven van de aartsvader te verdiepen, raad ik je eerder ‘De God van Abraham, Isaak en Jacob’ van Henk Binnendijk aan. Binnendijk bespreekt meer details van Abrahams leven en laat ook zien hoe deze verhalen relevant zijn voor ons leven nu. ‘Pelgrim met God’ focust op het ‘onderweg zijn met God,’ op de pelgrimsreis. Het kijkt vanuit die reis met God naar de weg die Abraham is gegaan. Juist daardoor zien we als lezer niet alleen betekenis voor ons leven nu, maar worden we op een krachtige manier gedrongen over onze eigen reis met God na te denken en deze actief in te gaan richten.

[1] Zie bijvoorbeeld onderzoek van het Fuller Youth Institute (http://fulleryouthinstitute.org).

 

Arjan Markus, Pelgrim met God, (Boekencentrum, 2016, 110 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn