indekerk

Startpagina Indekerk

Oog in oog met Jozua

door Henk van Dorp – De schrijver – voormalig directeur van ‘Ons Kinderhuis’ in Genk en jarenlang betrokken bij de leiding van de Vrije Evangelische Gemeente ‘Paulus’ in Genk – is een steeds uitgebreider oeuvre aan het opbouwen aan Bijbelstudieboeken over Bijbelse personen. Na ‘Oog in oog met Hizkia’, ‘Oog in oog met Jakob’, is nu ook een derde boek van zijn hand verschenen: ‘Oog in oog met Jozua’.

Aanpak
In 20 prettig leesbare hoofdstukken van 5 à 6 blz. neemt hij ons chronologisch mee door het leven van Jozua en het Bijbelboek Jozua. Vanuit de geschiedenis van Jozua –waaruit hij regelmatig verrassende details naar voren haalt – trekt hij ook duidelijke lijnen naar het Nieuwe Testament en maakt hij mooie parallellen met de persoon van de Here Jezus Christus. Voortdurend wordt vanuit de Bijbeltekst gezocht naar verrijkende toepassingen voor ons geestelijk leven vandaag!

Het leven van Jozua
Niet enkel het Bijbelboek Jozua wordt behandeld, maar de schrijver volgt de persoon Jozua op de voet, vanaf de eerste maal dat hij in de Bijbel genoemd wordt (bij de strijd tegen Amalek in Exodus 17) en zijn geestelijke leerschool als dienaar van Mozes (Exodus 32) tot zijn taak als één van de verspieders van het land (Numeri 13 en 14). Juist deze geschiedenissen maken duidelijk hoe hij klaargemaakt wordt om als geestelijk en militair leider het volk te leiden bij de verovering en de in bezit name van het land.

Typologie
Op een gepaste manier wordt regelmatig gebruik gemaakt van typologie in het boek (o.a. wat betreft de persoon van Jozua als type van Jezus). Een hoogtepunt daarvan en een belangrijke basis voor heel het boek, vormt voor mij hoofdstuk 7, waar hij helder uiteenzet, dat de doortocht door de Jordaan en het beloofde land Kanaän, geen typen zijn van de doodsrivier en de hemel, maar van het afleggen van het oude leven en het leven ‘in Christus’ (zoals we het ook terugvinden in de Efezebrief). De uitdaging voor de gelovige vandaag is om niet te blijven steken in ‘een woestijnleven’, maar om het leven ‘in Christus’ te leven en door geloof stap voor stap toe te eigenen wat God ons in Christus gegeven heeft!

Moeilijke vragen
Met hoofdstuk 14 van zijn boek toont de schrijver, dat hij ook de moeilijke vragen die het lezen van het Oude Testament soms oproept, niet uit de weg gaat. Met heldere op de Bijbel gebaseerde argumenten geeft hij aan waarom er in het boek Jozua sprake is van zoveel geweld en het op grote schaal doden van mensen en maakt hij duidelijk dat de God van het Oude en het Nieuwe Testament dezelfde God is. Persoonlijk mis ik daar wel een verwijzing naar Gods oordelen over de wereld en ook ‘het laatste oordeel’ die we in het boek Openbaring vinden.

Een verrijking
Het lezen van dit boek was voor mij een verrijking en een groot genoegen. Het lijkt mij een bijzondere aanwinst voor iedere Bijbellezer om te bestuderen naast je persoonlijk Bijbellezen of bijvoorbeeld als ondersteuning bij de ETS-cursus. Bovendien is het met z’n duidelijke open vragen en tekstverwijzingen bij elk hoofdstuk bijzonder geschikt om te gebruiken bij een Bijbelkring.

Gerrit Vink, Oog in oog met Jozua ( Het Zoeklicht, 2019, 172 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn