indekerk

Startpagina Indekerk

Oog in oog met Elia

door William Bode – Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen! Ik vind het interessant, verhelderend, verfrissend en ontroerend. Wat kun je van dit boek verwachten?

Ten eerste vind je een goede weergave van Israël ten tijde van de profeet Elia en koning Achab. Kennis van de geschiedenis is heel belangrijk om de Bijbelverhalen goed te plaatsen en te begrijpen. Gerrit wijst op Gods leiding in mensenlevens door hen in een historische context te plaatsen. Maar het boek bevat geen droge, onpraktische benadering van de geschiedenis. We worden getrakteerd op zo’n warme en meelevende weergave van de personen, dat het erop lijkt of Gerrit hen gekend heeft. De titel liegt er niet om! We komen op het niveau van de mensen uit het boek en leren hun angst, hun vastberadenheid of hun egoïsme kennen.

Als je veel in de Bijbel hebt gelezen en het werk van God al lang kent, dan weet je ongetwijfeld dat Jezus het middelpunt is van alles wat God heeft gedaan en nog zal doen. Oog in oog met Elia laat ons heel vaak de overeenkomst zien tussen het leven van Jezus en het leven van Elia. We twijfelen niet aan het profetische belang van deze man. Van alles wat God ons vertelt en openbaart over de toekomst is
Jezus het middelpunt.

Omdat Gerrit Vink de verhaallijn van Elia’s leven en bediening volgt, zien we superhoge triomfen, jaren van vergetelheid en schokkende dieptepunten, waarin de man zelfs depressief is. Maar door het hele boek heen zien we dat God de hoofdpersoon is en hoe Hij met mensen en beloften omgaat via zijn dienaren. Sommigen van hen, zoals Elia, Obadja, de weduwe in Sarefat en Elisa laten Gods trouw, geduld en rechtvaardigheid zien. Anderen, zoals Achab en Izebel, tonen ons Gods rechtvaardigheid en Gods genade voor hardvochtige zondaars.

Bij het lezen van het boek heb ik geweend, heb ik gelachen en heb ik gedebatteerd. Ik heb de punten van het boek nagezocht, omdat ik werd uitgedaagd, geïnspireerd en getroost. Ik ben er zeker van dat jij dat ook zult worden. Ik wil het boek van harte aanbevelen!

Gerrit Vink, Oog in oog met Elia (Het Zoeklicht, 2023, 152 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn