indekerk

Startpagina Indekerk

Ontdekkend Bijbellezen voor jongeren

door Marjolein Van Hoof – Deze twee boekjes zijn bedoeld voor jongeren en vooral ook om in groep te gebruiken. Het ene behandeld tien personen uit de Bijbel, het andere tien Bijbelboeken. De keuzes zijn soms verrassend: Mozes en Abram komen aan bod, maar ook Kaïn en Natanaël. Er worden brieven van Paulus behandeld, maar ook Leviticus en Hooglied! Dat is niet meteen dagelijkse kost voor de meeste jongeren. Zo denken ze hopelijk niet “dat weet ik allemaal al”.

Beide boekjes zijn op dezelfde manier vormgegeven. Aan elk onderwerp wordt een achttal bladzijden besteed. Als de boekjes in groep worden gebruikt, is het de bedoeling dat de jongeren het te behandelen gedeelte al op voorhand doorlezen. De gespreksleider vindt in het boekje verschillende invalshoeken om het onderwerp te belichten. Niet alles hoeft aan bod te komen, want het is vooral de bedoeling dat jongeren zelf gaan nadenken en  begrijpen.

De verschillende invalshoeken zijn geordend volgens een kleurencode: tekstjes die met inleving te maken hebben, zijn roze gedrukt of omkaderd. Geel gaat over inzicht, de toepassing kleurt paars en  de stukjes die over meditatie gaan, zijn groen. Bij elk onderwerp hoort een filmpje (ontdekkendbijbellezen.nl). Die worden aangeprezen met een kleurenfoto. Het is daardoor een kleurrijk boek. Naast de kleurencode zijn er nog een heleboel sleutels of sleutelbosjes. De ene sleutel duidt een eyeopener aan, de andere toont dat hier begrippen worden uitgelegd of dat dit stukje gaat over slow reading. Er zijn zoveel codes, dat je wel even zoet bent met uitzoeken “waar staat deze sleutel nu weer voor”.

De boekjes kunnen door jongeren vanaf 15-16 jaar voor persoonlijke Bijbelstudie gebruikt worden, maar ze zijn vooral praktisch voor gebruik in tienergroepen met tieners die in het middelbaar zitten. Zeker voor jeugdleiders die zichzelf (nog) niet onderlegd genoeg achten om op eigen houtje een Bijbelstudie voor jongeren vorm te geven zijn deze boekjes een goede handleiding: je krijgt zowel informatie als verschillende werkvormen aangereikt. Je kan opteren om de hele reeks te doen of slechts af en toe een studie uit deze boekjes. Dat lukt prima, want elk onderwerp staat op zichzelf. Ik zou wel aanraden om jezelf nog wat in te lezen in het te behandelen onderwerp. Als je enkel op de gegeven informatie afgaat, kan het wat eenzijdig worden.

 

Ingrid Plantinga (eindred), Ontdekkend Bijbellezen voor jongeren, deel 1 Bijbelse personen, deel 2 Bijbelboeken, (Buijten & Schipperheijn, 2016, 96 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn