indekerk

Startpagina Indekerk

Leviticus 8 – We hebben een nieuwe toren van Babel

Leviticus 8, Psalm 9, Spreuken 23, 1 Thessalonicenzen 2

Bij aanvang van het Amerikaanse experiment in democratie, namen de grondleggers (de zgn. Founding Fathers) diverse standpunten in, die vandaag nog door weinigen aangenomen worden, maar wel veel verschuldigd waren aan het Judeo-christelijke erfgoed. Waarmee we niet willen beweren dat alle Founding Fathers ook christen waren. Velen waren het niet; ze waren onduidelijke deïsten. Een van die Bijbelse uitgangspunten was het geloof dat mensen van nature niet goed zijn en potentieel in staat zijn tot verschrikkelijk kwaad.

Om die reden deden deze grondleggers nooit een beroep op ‘de wijsheid van het Amerikaanse volk’ of op andere gebruikelijke slogans van vandaag, toen ze hun politieke systeem opbouwden. Eerlijk gezegd waren ze lichtelijk nerveus over het geven van te veel macht aan het volk. Dit was waarom er geen directe verkiezing van de president plaatsvond: er was een tussenkomend ‘college’. Slechts (blanke) mannen met een aandeel in het land konden stemmen. Zelfs dan moesten de diverse machten aan banden gelegd worden door een systeem van teugels en tegengewichten. Want voor de grondleggers was populistische demagogie al even schrikwekkend als absolute monarchie (zoals we in een ander verband al zagen op 20 januari).

Een van de grote voordelen van bijna elk systeem van zuivere democratie (zuiver in dit verband veronderstelt een levende oppositie, persvrijheid en grotendeels eerlijke verkiezingen) is dat het het volk voorziet van de macht om leiders weg te stemmen die ons teleurstellen. In die zin werkt democratie nog altijd: een regering moet bestaan met de goedkeuring van hen die geregeerd worden. Maar de oorspronkelijke erfenis is vandaag zodanig vervlogen dat politici van alle strekkingen een beroep doen op de wijsheid van het volk. Gemanipuleerd door de media, stemmend omwille van financieel voordeel, steun biedend aan deelbelangen of eenzijdige zaken, tonen kiezers in Amerika of westerse democratieën geen grote tekenen van transcendente wijsheid.

Erger nog, we werken onder de waan (ja, we voeden die zelfs) dat sommige dingen zullen in orde komen mits maar veel mensen hun stem uitbrengen. Ons regeringssysteem is onze nieuwe toren van Babel: het wordt verondersteld ons onaantastbaar te maken. De sovjetrijken wankelen, andere landen kruipen in het stof, gebalkaniseerd, kapotgemaakt door burgeroorlogen of stammenuitroeiingen, nijpende armoede, hoogtij vierende corruptie, Marxisme of andere ideologieën. Wij niet. Wij behoren tot een democratie, ‘regering door het volk’.

Niet dat we ook maar een ogenblik moeten onderwaarderen dat het relatief goed is te leven in een land met een relatief hoge levensstandaard, een stabiele regering en een bepaalde vorm van  verantwoording. Maar dergelijke zegeningen garanderen geen gerechtigheid.

‘Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid.’ (Ps. 9:8-9)

Luister naar de stem van de Schrift: ‘Sta op, HERE, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, HERE, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn.’ (Ps. 9:20-21)

[hr_shadow]

Taken from ‘For the Love of God’ by (D.A. Carson), © 1998. Overgenomen met toestemming van Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org.

Alle rechten op de Nederlandse vertaling behoren toe aan Jan Leplae (http://god-en-gebed.blogspot.com). Niets uit deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn