indekerk

Startpagina Indekerk

Intimiteit, Identiteit en Autoriteit

door Raymond R. Hausoul –

Jan Pool is voor de meeste evangelische christenen geen onbekende meer. Als spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink, een netwerk voor leiders, is hij een van de meest invloedrijke christenen in het Nederlandstalig gebied.

In het drieluik Intimiteit, Identiteiten Autoriteitdaagt hij jong en oud uit om meer van God in het leven toe te laten. In Intimiteitwordt de lezer uitgedaagd om evenals de Bijbelse geloofshelden Abraham, Mozes en David dichter bij God te komen. Jan Pool reflecteert hierin eerlijk over de moeiten waarmee de keuze voor zulk een intieme houding gepaard gaat. Vanuit zijn eigen levenservaring biedt hij anderen hierin geweldige handvatten aan.

In het boek Identiteitmaakt Pool zijn lezers bewust wie zij in Christus vandaag al mogen zijn. Hij daagt hen uit om daarnaar ook te wandelen. Je mag worden wie je al bent en je eigen persoon ontwikkelen in Gods koninkrijk. Als een mentor wil Jan Pool hierbij naast zijn lezers staan en hen helpen om hun eigen uniekheden te ontdekken.

Het derde deel Autoriteit is gefocust op de vraag hoe christenen kunnen wandelen in Gods kracht. Het bouwt voort op de twee voorafgaande delen. Hij laat zien hoe een gezonde intimiteit en identiteit met God en identiteit in Christus je geestelijke autoriteit geeft om te wandelen in Gods kracht. In de uitwerking hiervan gaat Pool uitvoerig in op het voorbeeld van Jezus Christus en de dienst van Gods Geest.

Als vierde deel verscheen bij dit drieluik een reisgids. Deze dient om de thematiek van de eerste drie werken thematisch door te nemen in een kring. Elk hoofdstuk wordt daarvoor op twee pagina’s beknopt weergegeven en voorzien van vragen en opdrachten om er een kring mee te kunnen leiden.

Jan Pool, Intimiteit, Identiteit en Autoriteit: Een drieluik met reisgids, (Haarlem: Arrowz, 2017, 168 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn