indekerk

Startpagina Indekerk

In alle redelijkheid (Tim Keller)

in-alle-redelijkheid-tim-keller door David Sies –

Timothy Keller

Tim Keller is een predikant/theoloog die op dit moment bekend is vanwege zijn leesbaarheid, intelligente betoog en ervaring als gemeentestichter in New York City. Hij heeft inmiddels al een heel rijtje boeken op zijn naam staan. Dit boek is uitgegeven in 2008 en mijn exemplaar kwam alweer uit de 9de druk in 2011. Keller’s boeken zijn gericht op mensen van deze tijd en hij probeert de brug van de Bijbelse boodschap naar de samenleving te maken. Dit boek is, zoals de titel al wel doet vermoeden, zijn bijdrage aan de apologetiek. Of eenvoudiger gezegd, een boek dat antwoord wil geven op de goede, grote en terechte vragen waarmee het christelijk geloof geconfronteerd wordt.

De opbouw van het boek

Keller verdeelt zijn boek in tweeën. In het eerste deel (p.1-128) gaat hij vooral in op de vele tegenwerpingen en vragen die mensen hebben met betrekking tot het christelijk geloof. In het tweede deel (p.139-234) draagt hij redenen aan om te geloven.

Doel van het boek

Keller heeft dit boek geschreven om een bijdrage te leveren aan het gesprek tussen geloof en scepticisme. Zoals al te lezen op de achterkant heeft Keller door de jaren heen de vragen verzameld van bezoekers die zijn kerk bezochten. Veel van die bezoekers zitten met grote vragen en een flinke dosis scepticisme. Dit boek is een bundeling van de antwoorden die Keller geeft.

Inhoud van deel 1

De inleiding van het boek is belangrijk omdat we daar het vloertje tegenkomen waarop Keller zijn eerste deel bouwt. Hij schrijft: “Alle twijfels, hoe sceptisch of cynisch ze ook mogen lijken, zijn in werkelijkheid alternatieve geloofsovertuigingen.”

Hiermee trekt hij scepticisme in hetzelfde kamp als het christelijk geloof en kan er op basis van gelijkwaardigheid een open gesprek plaatsvinden. Een van de grootste hindernissen is volgens Keller dat sceptici zich in een neutrale of objectieve positie wanen waardoor het geloof in God als minderwaardig, bekrompen en beperkend wordt gezien. Keller laat zien dat onder de laag van goed klinkende argumenten, oneliners en verhaaltjes van sceptici net zo goed een wereld van overtuiging en geloof schuil gaat.

Inhoud van deel 2

Hier bouwt Keller verder en gaat wat meer in de ‘aanval’. Voor wie bekend is met apologetische boeken zullen de argumenten bekend voorkomen, maar zijn daarom niet minder interessant. Vanuit Godsbesef wordt het zondebesef aangehaald en vandaar geschakeld naar het kruis. Mooi is de afsluiting waarin Keller spreekt over de innerlijke relatie van de drie-enig God als een dans. We zijn als mensen de dans met God lang geleden kwijtgeraakt. Door Jezus mogen we terugkeren naar de dans met God. Een mooi beeld dat Keller concreet maakt door zijn boek af te sluiten met een epiloog. Hierin geeft hij stapsgewijs aan hoe je je leven aan Jezus kan geven. Apologetiek met toepassing dus.

Conclusie:

Keller schrijft op een frisse, overtuigende en bondige manier. Dat laatste is een verademing omdat hij niet verzandt in langdradige en uiterst ingewikkelde filosofische discussies, maar vooral het gesprek op het oog heeft. Hij haalt sprekende bronnen aan en aarzelt niet om sterk te leunen op grote namen als C.S. Lewis en A. Plantinga. Goed boek om te lezen als christen omdat het je zal bevestigen en sterken. Goed boek ook om weg te geven aan sceptici, randkerkelijken en twijfelaars.

Tim Keller, In alle redelijkheid (Franeker: Uitgeverij van Wijnen, 9e druk, 2011)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn