indekerk

Startpagina Indekerk

Ik zocht Allah en vond Jezus

door Raymond R. Hausoul – Hoewel Nabeel Qureshi op (jonge) 34-jarige leeftijd in september 2017 stierf, leeft zijn getuigenis en invloed nog steeds voort in de christenheid. In dit meesterwerk beschrijft hij het verhaal van hoe hij zich als islamiet door het getuigenis van Jezus Christus liet uitdagen. Het resultaat is een meeslepend geschreven biografie die doorspekt is met een gedegen geloofsverdediging. Het boek leest als een roman met vele weetjes op hoogstaand niveau over zowel het christendom als de islam. Doordat het boek taalkundig gemakkelijk is geschreven en uit korte hoofdstukken bestaat, krijgt de lezer zin om verder te lezen.

In de verschillende hoofdstukken worden moeilijke begrippen uit de wereld van de islam uitgelegd en verwijst Qureshi zijn lezers naar de bijlage voor gedegen onderbouwingen van zijn stellingen over het christendom en de islam. Dat zorgt ervoor dat het boek erg toegankelijk is voor christenen die minder vertrouwd zijn met de wereld van de islam en zijn literatuur.

Door zijn schrijfstijl laat Qureshi zijn lezers proeven hoe hij de reacties van christenen op zijn vragen over het evangelie persoonlijk doorleefde. Zo toont hij de gevoeligheden die christenen bij moslims oproepen als ze bepaalde geloofsuitspraken doen. Een voorbeeld daarvan is dat christenen zich in gesprekken met moslims meer dan eens op Paulus beroepen. Wie echter beseft dat islamieten vooral Jezus en zijn twaalf apostelen als betrouwbare getuigen zien, maar Paulus typeren als een onbetrouwbare bedrieger die door het sterven van Jezus een machtsvacuüm zag en dat misbruikte voor zijn eigen ideeën, zal zijn gesprek met moslims niet meteen met Paulus, maar met Jezus beginnen.

Soortgelijke spanningen komen ook boven als er met moslims wordt gesproken over de triniteit, waaraan christenen vasthouden in hun belijdenissen. Qureshi toont op die manier de verschillende gevaren waardoor de dialoog tussen moslims en christenen kan verzanden. Doordat hij zelf Jezus als Verlosser leerde kennen, weet hij daarom concreet te beschrijven hoe zulke gevaren vermeden kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de christelijke belijdenis. Naast de kritische vragen die Qureshi aan het christendom stelt, stelt hij ook kritische vragen aan de islam. Het boek is een goudmijn voor wie het gesprek met moslims wil aangaan.

Wat vooral de doorslag geeft in het leven van Qureshi zijn niet de vele gesprekken met zijn christelijke vrienden. Hoe belangrijk die ook zijn, ze vormen enkel het zaadbed waarin God zijn Woord moet laten neerdalen. Dat neerdalen gebeurt door de dromen die Qureshi van God ontvangt. Het zijn deze openbaringen van bovenaf die hem ertoe brengen om Jezus Christus met zijn hele hart te gaan navolgen. Dit gebeuren herinnert sterk aan de geweldige getuigenissen van dromen en visioenen die zich vandaag in de islamitische wereld voordoen (zie mijn recensie op indekerk.be over Tom Doyle, Dromen en Visioenen: Maakt Jezus de moslimwereld wakker? [Haarlem: Arrowz, 2016]).

De levensbeschrijving van Nabeel Qureshi vormt een prachtig getuigenis van hoe God christenen gebruikt om zijn kinderen tot zich te roepen en hoe Hijzelf daaraan meewerkt op wonderbaarlijke manier.

 

Nabeel Qureshi, Ik zocht Allah en vond Jezus, (Kok, 2017, 400 blz.)

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn