indekerk

Startpagina Indekerk

Ichtus zoekt: Uitzendende en ontvangende kerken

Studenten zijn gekke wezens als het gaat over relaties. Met sommige relaties zijn ze heel veel bezig, Zo zijn er ook veel die bewust of onbewust op zoek zijn naar een partner. Allemaal zeer begrijpelijk en gezond, maar ook lastig en complex. We willen dit Ichtusjaar nadenken over relaties en intimiteit en wat de Bijbel hier allemaal over zegt (en niet zegt). Maar we willen tegelijkertijd ook zeggen dat – hoe legitiem ook – deze drang naar relatie ook relatief mag zijn. Of toch op zijn minst mag bestaan naast heel veel andere gezonde, noodzakelijke en Bijbelse relaties. Wat met de relatie met God? Hoe (her)waarderen we vriendschap? Hoe nemen we een Drie-Ene God die in zichzelf gemeenschap is als voorbeeld voor onze Ichtusgroepen, onze kringen? Wat met eenzaamheid in een tijd van honderden Facebookvrienden? Deze vragen zijn maar het topje van de ijsberg.

Doorheen het jaar zullen we tijdens de kringen met de studenten bij verschillende teksten stilstaan die ons jaarthema ‘Alles is relatie(f)’ vanuit verschillende kanten belichten, maar voor studentenzondag hopen we dat u stilstaat bij het verhaal van Ruth. Dit verhaal bevat veel elementen die de kerken kunnen helpen om oog te hebben voor studenten, relaties met hen uit te bouwen en hen te ondersteunen in de relaties die zij zullen en moeten aangaan in hun studententijd om zo Gods licht te zijn aan de hogeschool en de universiteit. In het verhaal van Ruth zien we zaken als trouw, omgaan met verschillende achtergronden, vriendschap, weg zijn uit je vertrouwde omgeving, zorg voor de armen, vertrouwen op God en nog veel meer aan bod komen. Allemaal zaken waarmee studenten geconfronteerd worden en waarbij ze uw hulp als uitzendende of ontvangende kerk kunnen gebruiken.

Ja, u kan een uitzendende of ontvangende kerk zijn. Studenten zijn namelijk als zendelingen met een unieke missie. Zij kunnen mensen bereiken die veelal niet zo gemakkelijk door de kerk bereikt worden. Zij zitten dagelijks met studenten op kot en zitten naast hen in de aula, daar kunnen ze Jezus’ liefde laten zien en van Hem getuigen. Wanneer ze dan ook nog eens Bijbels leren nadenken over hun vakgebied en over de context van het hoger onderwijs, kunnen Ichtianen ook een christelijke stem laten klinken in de academische wereld en aandachtig luisteren naar de belangrijke gesprekken die daar gaande zijn en er liefdevol en geïnformeerd aan deelnemen. Dit is zo’n belangrijke roeping. Wilt u de studenten die vanuit uw kerk (gaan) studeren in een andere stad uitzenden en dragen in gebed? Wilt u als gemeente de studenten die bij u binnenwandelen een warm thuis geven voor de periode die God hen in uw stad wil gebruiken?

De studentenzondag gaat elk jaar door op de tweede zondag van oktober. Dit jaar is dat zondag 16 oktober 2016. Ichtus Vlaanderen stelt aanzetten voor een preek, sprekers en ander materiaal ter beschikking.
Dit is een initiatief van Ichtus Vlaanderen en de EAV. Meer info: http://ichtus.be/kalender/studentenzondag/

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn