indekerk

Startpagina Indekerk

Hoe denk jij erover?

9789491583858-hoe-denk-jij-eroverdoor Jona Govaert –

Lees de handleiding.

Een advies dat we, als we eerlijk zijn, wel eens naast ons neer durven leggen, maar wat voor dit boek zeker wel nodig is. De meeste boeken zijn namelijk geschreven om van kaft tot kaft te worden gelezen, of dienen als naslagwerk waar de lezer enkel de voor zichzelf relevante gedeelten uit haalt. Niet zo met dit boek. Iedereen start wel aan het begin van het boek (vrij logisch), maar welke gedeelten je zult lezen en waar je eindigt zal voor verschillende lezers anders zijn (wat toch al minder normaal lijkt).

Aan de hand van diverse vragen tracht de auteur je mee te nemen op een ware ontdekkingstocht naar je eigen levensbeschouwing. In de inleiding wordt kort uitgelegd wat een levensbeschouwing is en waarom het nuttig is deze te ontdekken, voor het geval je het nut hiervan niet direct zou inzien. Daarna begint het avontuur.

Ja/nee

Met vrij algemene ja/nee-vragen, die telkens kort worden toegelicht, ontdek je gaandeweg wat je kijk is op enkele existentiële kwesties. Op deze manier word je na een aantal vragen ingedeeld in een bepaalde categorie. Op dit punt wordt er stilgestaan bij bepaalde consequenties van je levensbeschouwing en krijg je de mogelijkheid om verder te gaan, of om bepaalde vragen te herbekijken indien je bent gaan twijfelen aan je mening. Ga je gewoon verder, dan kom je uiteindelijk uit bij de levensbeschouwing die zou moeten beschrijven hoe je tegen het leven aankijkt. Opnieuw worden verschillende consequenties van je levensbeschouwing voorgelegd en krijg je de mogelijkheid je mening over bepaalde vragen te herzien. Wil je geen vragen herzien, dan krijg je nog de opdracht mee een antwoord te formuleren op een heikele kwestie die je levensbeschouwing met zich mee brengt. Uiteindelijk word je ook aangemoedigd de andere levensbeschouwingen te bestuderen, en zo te beseffen dat er nog andere visies bestaan dan die van jezelf.

Conclusie

Het klinkt allemaal wat als hokjesdenken, maar de auteur is er mijns inziens in geslaagd de indelingen vrij ruim te houden. Het boek is dan ook vooral geschreven om voor jezelf na te gaan wat je eigen levensbeschouwing is, niet om die van een ander te be- of veroordelen. In dit alles is de auteur, zoals hij zelf toegeeft, uiteraard niet neutraal. Iedereen heeft een levensbeschouwing en iedereen is ervan overtuigd dat zijn eigen levensbeschouwing de meest correcte versie is (ook al erken je de waarde van andere levensbeschouwingen).

De waarde van dit boekje ligt erin dat het kort en beperkt van diverse levensbeschouwingen zowel de sterke punten als de zwakke punten weet aan te halen. Op deze manier word je geprikkeld na te denken over de consequenties van je eigen levensbeschouwing.

Geef dit boek aan andersdenkende vrienden/collega’s/…  en dan is het zeer goed mogelijk dat er zeer boeiende conversaties zullen ontstaan!

James Anderson, Hoe denk jij erover? (Brevier, 2016, 107 blz.)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn