indekerk

Startpagina Indekerk

Het beste van het koren

9789491706455Het onderwijs van de in 1972 overleden Chinese prediker en evangelist is wereldwijd bekend en heeft tot nu toe nog steeds invloed op de doctrine van veel gelovigen. In deze serie boeken wordt uit alle 75 boeken die hij heeft geschreven het beste gehaald en bij elkaar gebundeld. 

Het eerste deel begint met een biografie van Watchman Nee. Kort en bondig wordt verteld hoe Nee als tiener aangeraakt wordt door de Heilige Geest en tot geloof in Jezus komt. Verder kunnen we lezen over hoe hij zijn leven vanaf dat moment in dienst van God stelt en hoe hij zich ontwikkelt tot volwassen gelovige die groots door God gebruikt wordt.

In de rest van wat volgt, zet Nee de theologie uit zoals Hij die heeft begrepen. Uit wat hij schrijft, proef je duidelijk dat het voor hem niet zozeer een aangeleerde theologie is, maar dat het voor hem echt een openbaring is en dat hij het doorleefd heeft. Watchman Nee heeft de gave om leerstellingen eenvoudig uit te leggen. Toch vermoed ik dat hij in de ogen van velen misschien iets te radicaal is. Als je een beetje gevoelig bent, kan het je zomaar ‘in het verkeerde keelgat schieten’, zoals dit gedeelte: “God laat de gemeente niet alleen op aarde achter om het evangelie te verkondigen tot redding van zondaren, maar ook om de overwinning van Christus, die Hij aan het kruis behaald heeft, te tonen. Hij staat satan toe op aarde te blijven om de gelovigen de kans te geven te bewijzen dat Zijn Zoon de overwinning heeft behaald. Hij verwacht van ons dat wij de overwinning van Zijn geliefde Zoon openbaren. Een gelovige die de nederlaag lijdt, berooft God dus van Zijn eer.” (deel 1, p.70, 71)

Veel van de dingen die Nee schrijft, zijn waarheden die in onze cultuur verloren zijn gegaan, maar die fundamenteel zijn voor een heilig en gezegend leven. Zoals het gedeelte over gehoorzaamheid aan het hoofd, Christus, en het functioneren als lid binnen het lichaam van Christus. Wij leven in een cultuur van individualisme, waarbij iedereen een eigen mening heeft en ook meent dat hij/zij daar recht op heeft. We nemen vaak zelfstandig beslissingen, zonder ons te onderwerpen aan het gezag wat boven ons is gesteld en wij leven los van de gemeenschap met onze medeleden, waarmee we ons van het hoofd en het lichaam losmaken en daardoor geestelijk geen leven kunnen ontvangen. Watchman Nee gaat daar scherp op in. Niet vanuit een houding van veroordeling, maar wel om ons ervan bewust te maken, zodat we ons denken en daarmee onze houding kunnen veranderen. En van daaruit komt weer de zegen van God over ons leven.

Veel van de statements die Watchman Nee maakt, prikkelen mij wel en zetten mij aan het denken. Toch zijn er ook zaken waarin hij naar mijn mening een tegenstrijdige gedachte op nahoudt. Zo legt hij in het ene gedeelte uit dat een geestelijke zaak pas voor je kan vaststaan als je het ook begrepen hebt. M.a.w. je kunt niet veranderen van buiten tenzij je vanbinnen bent veranderd. En tegelijk hamert hij in een ander deel op gehoorzaamheid en waarschuwt hij voor de tuchtigende hand van de HEER als jij Hem nog niet gehoorzaam bent. Dat geeft mij een gevoel van angst van waaruit ik me gedwongen ga voelen om me te gedragen zoals het hoort, ook al heb ik het niet begrepen, alleen maar om aan Gods tuchtigende hand te ontkomen.

Het lezen van deze boeken geeft mij een dubbel gevoel. Enerzijds heb ik een yes!-gevoel als ik zaken lees die zo fundamenteel waar en bevrijdend zijn. Anderzijds krijg ik bij sommige gedeeltes het gevoel dat ik weer onder de wet geplaatst wordt. Toch vind ik de boeken zeker de moeite waard om te lezen. De vertaling is wel een beetje tale Kanaäns, mede dankzij het feit dat de schrijver nog van het begin van de vorige eeuw is, wat de boeken niet geschikt maakt voor iedere lezer. Maar degene voor wie dit geen bezwaar is, kan veel rijkdommen uit deze serie halen.

Recensie geschreven door Rineke Peterson (verschenen op http://uitdaging.nl/nieuws/recensies.html)
Het beste van het koren
Watchman Nee
Uitgeverij Maatkamp
Deel 1: 460 pagina’s, ISBN: 978-94-917-0645-5, prijs € 24,95
Deel 2: 341 pagina’s, ISBN 978-94-917-0647-9, prijs: € 19,95
Deel 3: 428 pagina’s, ISBN: 978-94-917-0652-3, prijs: € 21,50

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn